Seni kasutavad perearstid peamiselt Medisofti toodetud tarkvara Pereerst2 ning sellel on olnud mitmeid probleeme nii toimivuse kui liidestatusega riiklike tervisesüsteemidega.

Eesti Perearstide Seltsi juhatuse liige ja projekti üks juhtidest Andres Lasn nentis, et Eesti peremeditsiini tarkvara on amortiseerunud ja vajab kaasaegseid uuendusi, mis lihtsustaksid perearstide ja -õdede tööd ja kasvataksid patsientide rahulolu.

"Aastate jooksul on tarkvaraarendajad üritanud teatud kitsaskohti parandada, kuid puudu on jäänud süstemaatilisest lähenemisest, uuendustest ja esmatasandi töötajate kaasamisest. Tänavu kevadel alustatud projekt viib esimest korda läbi süstemaatilise ja lõppkasutajat kaasava arvamuste kaardistamis- ja analüüsimistöö, mille abil saab parandada olemasolevat või luua uus sisend uue tarkvara loomiseks," lisas ta.

Sotsiaalministeeriumi rahastatava projekti eesmärgiks on luua perearstiprogrammi prototüüp, mis vastaks perearstide ja -õdede tänastele vajadustele ning loodavat materjali saavad vabavarana kasutada kõik tarkvaraettevõtted.

Esimeses faasis kaardistati koos tarkvaraettevõttega Iglu olemasolevate perearstiprogrammide kitsaskohad. Seejärel alustati kõikides maakondades töötubade ja intervjuudega, et selgitada välja perearstide ja -õdede ootused tulevasele perearstiprogrammile.

Lõplik prototüüp valmib järgmise aasta märtsikuu lõpuks.