„Esialgse analüüsi alusel saab öelda, et testiti 1100 inimest, neist viis osutasid positiivseks. Kaks olid positiivsed IgM suhtes, kaks IgG suhtes ja üks nii IgG kui ka IgM suhtes," ütles Fortele terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna peaspetsialist Olga Sadikova.

Jutt käib valitsuserakonna Isamaa suurtoetajast ettevõtja Parvel Pruunsilla ning ärimeeste Tarvi Olbrei ja Alari Aho poolt mai alguses riigile kingitud 50 000 antikehade kiirtestist. Tootnud on need Lõuna-Korea ettevõte Biosensor SD COVID19 Duo IgG/IgM ning ärimeeste väitel on kiirtestid Euroopa Liidus sertifitseeritud ja professionaalsesse kasutusse lubatud.

Terviseamet soostus neist kasutusele võtma 5600 - lisaks sadamale-lennujaamale veel TÜ KoroSero seires.

Nende testide kasutuselevõtt lõi korraliku kiilu valitsuse ja terviseameti suhetesse ning päädis see ameti juhi Merike Jürilo ametist lahkumisega usaldamatuse tõttu.

Nimelt leidis terviseamet, et sellisel viisil testide kasutamine ei olnud korrektne, ning ütles selle seisukoha ka avalikult välja.

„Valitsus palus kaaluda võimalust testide kasutamiseks tervetel vabatahtlikel, mis ei ole antud testide kasutusjuhendiga kooskõlas," ütles ameti osakonnajuhataja Tagne Ratassepp Fortele päev enne Jürilo taandumist ja lisas, et seetõttu ei kehti nendele testidel enam ka CE-märgis.

Sellele vaatamata võttis terviseamet valitsuse korraldusel 8. juunist kasutusele 5600 testi Tallinna sadamas ja lennujaamas, kus kõik Eesti residentidest reisijad saavad end kontrollida sõltumata sellest, kas nad on haiged olnud või mitte.

„Tallinna Sadamas ja lennujaamas testimine on valitsuse otsus, mille elluviimise kohustus pandi terviseametile," tunnistab terviseamet.

Vaid nädal enne seda, kui testid olid sadamas-lennujaamas käiku lastud, oli Tagne Ratassepp pöördunud testide Euroopa sertifikaatide hoidja poole täpsustavate küsimustega, et mõista nende testide täpset olemust. Kiri kandis kuupäeva 2. juuni.

„Nagu me teame, ei ole need testid mõeldud tervetele ja haigusnähtudeta inimestele. Testide täpsus on toodud kaheksandal päeval peale haigusnähtude ilmemist. Eestis plaaniti võtta aga 50 000 testi kasutusse testimaks haigusnähtudeta inimesi," rääkis Ratassepp nüüd Fortele.

Asi on ka selles, et testide kogus oli muljetavaldav ja sellise koguse off-label kasutamisel tekivad tootjal seadusest tulenevalt kohustused viia läbi vastavushindamine uuele otstarbele või täiendada kasutusjuhendit, et oleks väga selge hoiatus, et muul viisil kasutamine ei ole tootjaga kooskõlas ja kasutumine on omal vastutusel.

„Tootja volitatud esindaja saatiski terviseametile omapoolse seisukoha ja ka tootja kirjutas, et seda testi ei saa kasutada hindamaks, kas inimene on SARS-CoV-2 kandjaga kokku puutunud või mitte," ütles Ratassepp.

See info edastati ka ärimeestele ning neile saabus eile teravatooniline reaktsioon, milles ähvardatid alles jäänud 20 000 testi kinkida edasi välismaale.

Ülejäänud ligi 20 000 testi olid ärimehed annetanud terviseameti soovitusel erameditsiiniasutusele Confido, kes samuti juba rahvale tasuta teste korraldab. Ning nagu eelpool märgitud, siis 5600 testi võttis Terviseamet kasutusele sadamas ja lennujaamas ning teeb seda praegugi - selleks sõlmis terviseamet lepingu Tallinna kiirabiga, kes saab ametilt isikkoosseisule, transpordile ja laboritarvetele kuluva summa katteks 9000 eurot. Raha eraldas selleks terviseametile valitsus.

Testide spetsifikatsiooniga tutvunud terviseameti nakkushaiguste labori juhataja Külli Rae selgitas, et need ei sobi ainukese testina patsiendi seisundi hindamiseks.

„Sensitiivsus peaks sel juhul olema vähemalt 95% ja spetsiifilisus vähemalt 98%. Madalamate protsentide puhul öeldakse lihtsustatult, et test ei ole usaldusväärne," rääkis Rae.

Asi selles, et mis puutub testide sensitiivsust, siis tõeliselt positiivsete testide tõenäosusprotsendiks on tootja andnud 81,7. Tõeliselt negatiivsete tulemuste osas on protsendiks aga 96,9.

„Kui neid valideerida, ehk et kontrollida nii nagu tavapraktika meditsiinis ette näeb, siis on need protsendid tavaliselt madalamad. Seda leidsid ka meie teadlased, kui nad teste võrdlesid," ütles Rae.