Eesti jaoks on see iseenesest rutiinne start selle poolest, et orbiidile lennutatava 53 mikrosatelliidi seas on ka Tallinna tehnikaülikooli teine tudengisatelliit Hämarik. Algselt 19. juunile planeeritud start jäi toona ära tulenevalt tugevatest tuultest kõrgemates atmosfääri kihtides.Tehnikaülikooli esimene Satelliit Koit startis eelmise aasta 5. juulil raketiga Venemaalt.

Koit ja Hämarik on 1U kuubik-satelliidid (10 * 10 * 10 cm) ning on ehitatud Maa seiramiseks kosmosest - satelliidid teevad pilte ja videoid, mille abil saab jälgida sündmusi, kaardistada Maad ja jälgida taimkatte elu. Mõlemal satelliidil on kaks kaugseire kaamerat, millest üks teeb värvipildi (RGB) ja teine lähi-infrapunase (NIR) pildi. Nende abil saab näiteks analüüsida metsade ja põldude elujõulisust või merekeskkonna kvaliteeti nii ajas kui ruumis.

Satelliiditiimi juht Rauno Gordon märkis, et plaan teha nii väikese satelliidiga kosmosest Maa seiret on pretsendenditu ning äärmiselt ambitsioonikas. „Niivõrd väikese satelliidiga pole seda keegi varem proovinud. See vajas erilisi kaameraid, suurt arvutusvõimsust ja nii kiiret andmesidet ning kõik need süsteemid tuli meil endil arendada," ütles ta.

Tallinna Tehnikaülikooli satelliidiprogramm sai alguse 2014. aastal.