Projekti eestvedajatel on plaanis luua nutikas ühistranspordisüsteem, mis sisaldab lisaks kolmele isejuhtivale bussile nutikaid bussipeatuseid ning tarkvaraplatvormi, mis võimaldab kõik süsteemi osapooled panna suhtlema nii omavahel kui ka tulevikus tavapärase ühistranspordiga.

Linnakus sõitvad bussid pannakse testperioodil mitmel erineval viisil proovile. Bussidel tuleb kohanduda inimjuhitava liiklusega, samuti tuleb iseautodel säilitada side juhtimiskeskusega ning alluda selle suunistele. Turvalisemaks liiklemiseks on testperioodil bussis alati sõidukit tundev ekspert.

Majandusminister Taavi Aasa sõnul busside marsruut on seni keerulisim ning mitmete väljakutsetega, näiteks ristumine trammiteega ja kokkupuuted teiste liiklejatega.

„Pikemas perspektiivis on soov, et isejuhtivad sõidukid täidaksid oma rolli meie igapäevases transpordisüsteemis, mida ei ole mõistlik teha tavapärase ühistranspordiga, näiteks ühendades erinevaid transpordisõlmesid," lausus minister.

Projekt on teadus- ja arendustegevuseks saanud rahastuse projekti FABULOS (Future Automated Bus Urban Urban Operation Systems) kaudu, mille eesmärk on valmistada linnu ette innovaatiliste tehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtmiseks transpordis. Projekti FABULOS rahastab Euroopa Liit ja koordineerib Forum Virium Helsinki.

Projekti viib läbi Mobile Civitatem Consortium, kuhu kuuluvad Modern Mobility, TalTech, Auve Tech ja Fleet Complete. Koostööpartnerid on Ülemiste City, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Tallinna Transpordiamet, Maanteeamet, Bercman Technologies ja Ericsson Eesti. Projekti viiakse läbi kahes riigis: Eestis, Tallinnas (alates juuni keskelt) ja Kreekas, Lamias (alates august-september).