Möödunud nädalal kirjutasime Audru ringraja ümber toimuvast kemplemisest, kus kohalikke elanikke ühendav MTÜ Müravaba ja puhta Pärnu eest on asunud võitlusse ringraja vaigistamise nimel ja petitsoon.ee keskkonnas riputanud üles ka vastava üleskutse.

Nende petitsioonile reageeris auto- ja motospordikogukond omapoolse üleskutsega, et raja toetajad annaksid allkirja Audru sõiduvõimaluste jätkumise poolt. Tänaseks on see petitsioon kogunud üle 4900 allkirja, vastastel on nädalaga kogunenud alla 150 allkirja.

Raja omanik Andres Hall tõdeb, et ehkki müraprobleemiga on järjest tegeletud, tõkkeid parendatud ning tehtud ridamisi töid, mida ükski tänane norm ette ei näe, on nüüd sein ees: linnaametnikud menetlevad kasutuslube ja muid vajalikke dokumente pikalt, esitades järjest uusi nõudmisi.

Pärisime seepeale Pärnu linnapealt Romek Kosenkraniuselt, mis tants õieti ringraja ümber toimub. Vastused on lühikesed ja sõnatäpsed.

“Peamine mure on Audru ringraja müra, mille üle osad elanikud ning teinekord isegi turistid kaebavad. Sõltuvalt tuule suunast ja ilmastikuoludest võib ringrajal sõitvate autode hääl kosta kilomeetrite taha,” vastab Romek Kosenkranius.

“Lubade andmine on takerdunud rajavastaste kaebuste taha,” tunnistab linnapea asjade venimist. “Ringrada sai kunagi kasutusloa tingimusel, et osa müratakistustest ehitakse välja hiljem. Nüüd on need tähtajad ammu käes, vahepeal muutunud ka normid (ringradade müranorme Eesti riigis üldse polegi enam!) ja seetõttu on ka palju segadust.”

MTÜ nõuab linnaisadelt “jõulisi samme”

MTÜ on oma petitsioonis nõudmas Pärnu linnaisadelt jõulisi samme raja vaigistamiseks. Romek Kosenkranius ütleb, et ta väga täpselt ei tea, mida sellega silmas peetakse, aga KOVilt nõutakse rajalt tegevusloa ära võtmist.