Imperial College Londoni teadlased leiavad 11 riigi piirangute mõju käsitlenud uuringu tulemustes, et peamiselt märtsis kehtestatud piirangutel oli oluline mõju nakatuvuse kordaja madalale viimisel mai alguseks, kirjutab Reuters.

Uuringu kohaselt oli mai alguseks Austrias, Belgias, Suurbritannias, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Norras, Hispaanias, Rootsis ja Šveitsis kokku 12-15 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Võrreldes surmade arvuga, mida teadlaste mudeli järgi ennustati juhuks, kui mingeid sulgemismeetmeid ei rakendataks, leidsid nad, et piirangutega hoiti ära umbes 3,1 miljonit surmajuhtumit.

Ühes teises - USA teadlaste - uuringus, mis avaldati ajakirjas Nature, leiti, et Hiinas, Lõuna-Koreas, Itaalias, Iraanis, Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides rakendatud meetmed hoidsid ära umbes 530 miljonit COVID-19 haigusjuhtumit.