„Teeme ettepaneku peatada raudtee elektrifitseerimiseks ettevalmistamine, kuni võetakse analüüsil põhinev seisukoht raudteel vesinikutehnoloogia kasutusele võtmise võimaluste osas," seisab pöördumises, millega on teiste seas ühinenud Tartu ülikooli füüsika ja keemia instituudid, Eesti teaduskoda, Eesti Füüsika Selts ja Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühing.

Lisaks teevad teadlased ettepaneku ehitada välja kogu Eestit katva vesinikutaristu, mis hõlmaks lisaks raudteele ka maanteetransporti.

Valitsuse tellitud Eesti kliimaambitsiooni tõstmise võimaluste analüüs tegi raudtee kui keskkonnasäästliku transpordiviisi arendamiseks ja raudteevedude konkurentsivõime tõstmiseks vaid ühe ettepaneku - raudtee elektrifitseerimise eeldatava maksumusega 428 miljonit eurot.

Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu poolt läbiviidud uuring on aga tuvastanud, et vesinikutehnoloogia rakendamine raudteel on kolm korda odavam kui raudtee elektrifitseerimine. Nimelt täitvat see seatud kliimaeesmärki 3,3 korda ja taastuvenergiaeesmärki 6,1 korda odavamalt raudtee elektrifitseerimisest. Raudtee elektrifitseerimise asemel vesinikutehnoloogia rakendamine annaks võimaluse selle uuringu kinnitusel hoida kokku kuni 350 miljonit eurot.

Majandusministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna ekspert Johann Peetre ütles kuuaja eest Maalehele, sellel ajal, kui elektrifitseerimise töörühm koos käis, ei olnud adekvaatseid näiteid vesiniku kasutamisest välismaalt võtta.

"Kuigi Saksamaal hakkas vesinikurong sõitma 2018. aastal, ja teenindab see Buxtehude-Bremervörde-Bremerhaven-Cuxhaven liini, ei ole senini vesinikku laialdasemalt kasutusele rongiliikluses võetud," rääkis Peetre. „Siiani on vesinik kasutusel n-ö pilootlõikudel, mis on kunagi jäänud elektrifitseerimata, näiteks põhjusel, et sealne koormus on väiksem."

Täpsemate võimaluste väljaselgitamiseks on ministeerium tema sõnul korraldamas uuringut ja pilootprojekti.

"Elroni uute rongide hankimisel oleme avatud võimalusele, et muudel lõikudel peale Tallinn-Tartu võtta kasutusele mõni muu alternatiivkütus, lähtuvalt nende CO₂ säästust ja kulutõhususest," ütles ta.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid