Tammaru märgib, et põhiliselt tulevad sisserändajad Eestisse Venemaalt ja Ukrainast, kuid Eestisse saabunute geograafia on laienenud ning pole praktiliselt riiki, kust meie juurde poleks rännatud.

Millised muudatused on viimase kümnendi jooksul aset leidnud sisse-ja väljarännu mustrites Eestis?

Need muutused on olnud märkimisväärsed. Suur nihe seisneb selles, et Eestist on saanud väljaränderiigist sisseränderiigiks ning viimased kolm-neli aastat on rändesaldo olnud positiivne. Selle taga on üldisemalt Eesti jõukuse kasv, aga ka Euroopa Liidu liikmeks olemine. Sisserändest ligi poole moodustab meie oma inimeste tagasiränne Eestisse ning teise poole uued tulijad.