Nimelt leiab minister oma tänases kirjas telekomiettevõtetele, et otsustas muuta 5G sageduslubade konkursi tingimusi. See konkurss on kestnud juba 2019. aasta veebruarist saadik, kuna algselt vaidlustas selle tulutult kohtus telekomiettevõte Levikom ning hiljem takistas asja lõpule viimast koroonapandeemia.

Koroona on ka ettekääne, miks Siem soovib konkursi tingimusi muuta ja jagada senise kolme sagedusloa asemel välja neli ja vähendada seega iga telekomiettevõtte kasutusse minevat sagedusvahemikku.

„Arvestades koroonaviiruse leviku takistamiseks kehtestatud piirangute negatiivset mõju majandusele on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) analüüsinud muu hulgas sideturu ergutamise võimalikke meetmeid ja leiab, et üheks asjakohaseks meetmeks on sagedusala 3410-3800 MHz sagedusjaotuse ja sageduslubade arvu muutmine. Selleks, et tagada jätkusuutlik, mitmekesine ja arenev teenuste spekter ka muutunud majanduskeskkonna tingimustes, peab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister vajalikuks jagada sagedusala 3410-3800 MHz neljaks konkursi objektiks senise kolme objekti asemel," kirjutas minister Siem.

Kuni käesoleva aasta märtsini võitles MKM kohtus jäägitult selle nimel, et sagedused jagataks välja kolme ettevõtte vahel. Ta saavutas kohtus ka võidu, kuna kohus leidis, et Levikom ei saaks niikuinii konkursil osaleda, kuna tal on maksuvõlg ja liiga vähe omakapitali. Saavutanud ettevõtte üle kohtus võidu, otsustas riik teha kannapöörde ja muuta konkursi tingimusi nii, nagu Levikom oli soovinud.

Siem selgitab, et sagedusala neljaks jagamine tänastes tingimustes on „proportsionaalne meede, kuivõrd see võimaldab ühest küljest avada turu võimalikult suures ulatuses konkurentsile ja innovatsioonile, kuid teisest küljest tagada piiratud sagedusressursi võimalikult tõhus ja tulemuslik kasutus".

Eraldatav sagedusala jaotatakse neljaks osaks, mis on MKMi uue seisukoha järgi piisavalt suured, et võimaldada 5G tehnoloogiate andmemassiive.

5G sagedusala konkursi avalduste esitamise tähtaeg on 18.06.2020 kell 23.59. Muudatused on plaanis kehtestada hiljemalt 17.06.2020 ning sellest tulenevalt pikeneb ka konkursi lõpptähtaeg 30 päeva võrra, et juba avalduse esitanud sideettevõtjad saaksid oma avaldusi muuta ja uued konkursil osaleda soovijad avaldused esitada.

Siem hoiatas telekomiettevõtteid ka selles osas, et neil lasub peagi kohustus teavitada riiki sidevõrgus kasutatavast riist- ja tarkvarast või hankida nende kasutamiseks luba. Nimelt saavad julgeolekuasutused peagi valitsuselt loa kiita heaks või laita maha võrkudes kasutatav tehnoloogia lähtudes julgeolekuhuvidest (loe: kas nende päritoluriik on Hiina või mitte).

Soome suurlinnades on 5G ammu kasutusel.