Millest tuleks teenuse valikul lähtuda? Mis on ühenduskiirustest rääkides palju, aga mis ilmselgelt vähe? Mida tähendab "sümmeetriline ühendus"? Pisut räägime veel hindadest. Head kuulamist ja kaasarääkimist!