Pipedrive'i personalijuhi Leelia Rohumaa sõnul on viimase paari kuuga muutunud nii töötajate kui ka ettevõtete suhtumine väljaspool kontorit töötamisse ning tõenäoliselt on tulevikus vähemalt IT-sektoris kaugtöö pigem norm kui erand.

"Viimased kaks ja pool kuud on andnud nii inimestele kui ka ettevõtetele kindluse, et väikeseid kohendusi tehes saab suure osa tööst edukalt ära teha virtuaalselt ning kindlasti annab see mõlemale osapoolele tõuke soosida kontoris käimise asemel täielikku või osalist kaugtööd," rääkis Rohumaa.

Pipedrive'i Eesti töötajate seas läbiviidud uuringu kohaselt soovib kümnendik vastanutest määramata ajaks alalisele kaugtööle jääda ning vaid viiendik sooviks kontorit igal tööpäeval kasutada.

"Uuringu tulemused viitavad trendile, et edaspidi hakkavad töötajad kombineerima kontori- ja kaugtööd, töötades paaril-kolmel päeval nädalas kodust. Kuid kindlasti suureneb ka nende hulk, kes teevad kogu töö ära väljastpoolt kontorit," sõnas Rohumaa.

Kontorisse ei taheta esialgu naasta hirmu tõttu nakatuda, samuti eelistavad koju jääda need, kes peavad tööle tulekuks ühistransporti kasutama.

"Osad töötajad tunnevad, et kodus on lihtsam keskenduda ning töö efektiivsus on suurem. Samuti hoitakse aega kokku kontorisse sõidu arvelt," sõnas Rohumaa.

Kontorisse tulekut ootavad pigem lapsevanemad, kel kodus töötamine keerulisem. "Kindlasti aitab kontorist töötamine kaasa seada tugevama piiri töö- ja vabaaja vahele ning loomulikult oodatakse kontorisse naasmist ka sellepärast, et oma kolleege näha," lisas Rohumaa.

Pipedrive on oma kontorid töötajatele taasavamiseks ettevalmistanud. Esialgu siseruumides ühiseid koosviibimisi ei korraldata ja külalisi vastu ei võeta. Samuti ei saa töötajad veel juunikuus Tallinna kontoris saunamõnusid nautida ning jõusaali saab korraga kasutada kaks inimest.