„Suvepuhkust planeerides on matkajatel võimalik endale soetada kogu Saare maakonna iga kandi kohta paberkaart, mis sobib eriti hästi jalgsi uudistajale,“ selgitas Maa-ameti ruumiandmete osakonna nõunik Anu Kaljula.

Võilaiu kõrval said viimati kaardilehed Papilaiu ja Ruhnu. „Kui maastiku kohta on vaja täpset ülevaadet, soov iga lahesopp ja rada üles leida, samuti tahtmine end levi tõrkumise vastu kindlustada, siis on paberkaart asendamatu,“ lisas Kaljula.

Tänavu valminud nelja teist kaarti kirjeldades ütles ta, et Eesti põhjapoolsema saare Vaindloo ja tema naabri Uhtju külastamine ei ole lihtne, kuid võimalik. „Kindlasti on avastamist väärt nii Rannapungerja piirkond Peipsi järve põhjaservas kui ka Pärnu maakonna Lääneranna valda jääv Muriste.“

Põhikaardi sarjas katab kogu Eestit 543 kaardilehte, nüüdseks on neist trükis ilmunud 457. Seega võib öelda, et paberkaartidega on kaetud kogu Eestist 84 protsenti.

Eesti põhikaart on mõõtkavas 1 : 20 000. See sisaldab esmatrükina valminud kaardilehti, kus ühele sentimeetrile kaardil vastab 200 meetrit looduses.

Kaardiala on 50 x 50 cm ja hõlmab kokku 100 ruutkilomeetrit. Kaardilehed põhinevad Eesti topograafia andmekogul, aerolaserskaneerimise andmetel ja ortofotodel. Topograafilised andmed põhinevad 2018. või 2019. aastal toimunud aeropildistusel.