Otsus sündis kaks päeva pärast seda, kui Maailma Terviseorganisatsioon WHO teatas, et peatab ohutuse tagamiseks selle algselt malaariaravimina mõeldud arstimi katsetused koroonaraviks, teatab Reuters.

Briti meditsiiniajakiri The Lancet on teatanud, et hüdroksüklorokviini saavatel patsientide seas on suurenenud surmajuhtumite arv ja neil on tekkinud südame arütmia ning lisaks olevat ilmnenud muid tagasilööke selle lisamisel COVID-19 raviskeemi.

USA president Donald Trump on üks neist, kes on viimastel kuudel soovitanud hüdroksüklorokviini koroonaviiruse raviks.

Prantsusmaa otsustas märtsi lõpus lubada hüdroksüklorokviini kasutamist konkreetsetes olukordades ja ainult haiglates.

Oma juhised ravimi kasutamiseks on välja andnud ka Eesti terviseamet, kes on seisukohal, et hüdroksüklorokviini kasu ja kahju suhe COVID-19 puhul ei ole teada ning seetõttu on kasutamisele andnud selged juhised.

„Eestis ei tohi hüdroksküklorokviini kasutada COVID-19 näidustusel ambulatoorses ravis, see võib olla ohtlik," leiab amet.

Küll aga võib Eestis täna hüdroksküklorokviini kasutamist kaaluda COVID-19 patsientidel väljaspool kliinilist uuringut ainult siis, kui patsient ei saa osaleda kliinilises uuringus ja on haiglas intensiivrabil ja haiguse kulg on raske.

Amet on välja öelnud ka selle, mida tähendab antud juhul raske seisund: täidetud peab olema vähemalt üks järgmistest: tingimustest hingamissagedus ≥30 x/min; SpO2 ≤93%; PaO2/FiO2 <300 mmHg; infiltraadid >50% kopsuväljast esimese 24-48 tunni jooksul.

Lisaks on lubatud seda ravimit kasutada haiglaravil kerge riskiga patsientide puhul, kes vastavad vähemalt ühele tingimusele: vanus üle 65 aasta, krooniline organipuudulikkus (kops, süda, maks, neer), diabeet, koronaarhaigus, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, 2-3. astme hüpertensioon või muu haiguse raske kulu riski kindlalt tõstev faktor. Iga patsiendi puhul tuleb dokumenteerida patsiendi informeerimine ja nõusolek, hoolikalt kaaluda vastunäidustusi ja ohte ning alati teha enne ravi alustamist EKG.

Koroonahaiguse tagajärjel on surnud maailmas tänaseks üle 350 000 inimese.