„Küberväelaste loodud infosüsteem aitab oluliselt kaasa olukorrateadlikkusele kiiresti muutuvas olukorras viirusega võitlemisel," ütles küberväejuhatuse projektijuht Tarmo Aia.

Aia sõnul töötasid eri ametkondade esindajad seni erinevate ning tihti üksteisega mitteühilduvate infosüsteemidega. Loodud töörist aitab kokku koondada erinevate andmebaaside infot, sissetulevad raportid ning võimaldab edasise käitlemise. See laseb muutuvat olukorda paremini prognoosida ning võtta vajadusel kiirelt tarvitusele järgnevad meetmed.

Valminud prototüüp sai terviseameti heakskiidu ning on antud terviseametile üle edasi arendamiseks.

„Terviseameti kriisistaabile loodud infosüsteemi arendamisega said küberajateenijad suurepärase võimaluse rakendada oskusi reaalses kriisiolukorras, reaalse pinge all. Sellega saime täiendava kinnituse, et meil on olemas vajalik pädevus ning kompetents seista vastu kriisiolukorra küberprobleemidele," ütles Aia.

2018. aasta 1. augustil tööd alustanud küberväejuhatuse tavaülesanneteks on operatsioonide korraldamine küberruumis ning kaitseministeeriumi valitsemisala info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine.