„Kasutame ravimite ümberpaigutamise põhimõtet ehk soovime koroonaviiruse raviks kasutada ühendeid, mis on loodud mõne teise haiguse leevendamiseks," selgitas Tartu Ülikooli viroloogia vanemteadur ja Norra Tehnikaülikooli dotsent Denis Kainov.

Avastatud ühendite hulka kuulub ka näiteks nelfinaviir, mida on seni kasutatud HI-viiruse vastase suukaudse ravimina. Lisaks avastati koroonavriirusevastane toime selliste ravimite nagu salinomütsiini (tuntud antibiootikum), amodiakiini (malaariaravim), obatoklaksi (vähiravim), emetiini (algloomavastane ravim) ja homoharringtoniini (vähiravim) koostoimel.

Kainovi sõnul on uute lahenduste väljatöötamine väga kallis ja aeganõudev, aga tema töörühma kindlaks tehtud ühendite puhul on see protsess juba läbitud.

Kombineeritud ravi on tavapärane ka HIV ja HCV nakkuste puhul ning teadlased leiavad, et ka nende kokku pandud ravimite kombinatsioonid võivad SARS-CoV-2 ravis saavutada parema efektiivsuse.

"Leidsime, et viirusele suunatud nelfinaviiri ja peremeesorganismide vastu suunatud salinomütsiini kombinatsioonid ravimitega amodiakiin, obatoklaks, emetiin ja homoharringtoniin olid sünergilised," kirjutavad nad ja märgivad, et see sünergia saavutatakse siis, kui neid kasutatakse kindlas viiruse replikatsioonitsükli staadiumis.

Teadlased kirjutavad, et nende eesmärgiks on nüüd viia läbi läbi ka kliinilised uuringud ja asuda avastatut testima patsientide peal. Nad on koostamas ka viirusevastaste ühendite kogumit, mis aitab tulevikus tekkivatele viirusepuhangutele kiiresti ja turvaliselt reageerida. meditsiinisüsteemi kulusid.

Viirusevastased ühendid on viirushaiguste ravimiseks kasutatavad ravimid, mis pärsivad viiruse levikut organismis, olles seejuures inimorganismile ohutud.

Teadustööd käsitlev eelretsenseerimata artikkel on avaldatud ajakirjas BioRxiv.