Tallinna kesklinnas on ohtralt kokkupõrkeid jalakäijatega, kirjutab Accelerista.com.

Suvekuudel on pealinnas suurel osal autojuhtidest pead laiali otsas: päikeseline ilm kisub mõtte vägisi mujale ja kui siis mõni kabriolett või sportauto või kena liikleja silma ette jääb, hajub tähelepanu kiiresti. Lisaks on valdav osa meist ekraanisõltlased: kohe kui tekib sobiv moment, rullime sotsiaalmeediat või saadame sõnumeid...

Vahelduse mõttes võiks auto võimalusel parkima jätta ja liigelda linnas jalgsi, jalgrattaga või kergliikuriga, et ise kogeda liiklust teise nurga alt ning autojuhina osata sellevõrra tähelepanelikum olla.

Tõenäoline paljude avariide põhjus: ekraanisõltuvus

Liiklusjärelevalvekeskuse kesklinna piirkonna statistikast paistab välja see, mis Õismäel ja Mustamäelgi – sageli unustavad juhid, et on autoroolis ja näpivad telefoni või tegelevad muude kõrvaliste asjadega.

Pea laiali keeratakse teistele ette, jäetakse märkamata ülekäigurada või keelav foorituli. Bussiga sõitjatel ei tule meelde kahvast kinni hoida (kuigi statistika puudub, juhtuvad kukkumised äkkpidurdusel tihti põhjusel, et telfa on võtnud kogu tähelepanu).

Kopli tänav

 • Kokkupõrge sõidukiga küljelt 4x
 • Kokkupõrge jalakäijaga 4x
 • Sõiduki ümberpaiskumine teel 2x


Peamised põhjused avariide juhtumisel – kõrvalised tegevused, kõrvalteedelt ette keeramised, kergliiklejatega seonduv. Kopli on kiirelt arenev piirkond ning liiklus seal on aasta-aastalt tihedam.

Narva mnt Viru ringi ja Vase tn vahel

 • Kokkupõrked jalakäijaga 9x
 • Bussis kukkumised, sõidukite ettekeeramised 6x


Peamised põhjused: sõidukite kõrvalteedelt ette keeramised, ootamatud reavahetused (juht ei pole manöövri ohutuses veendunud), kergliiklejatega seonduv.

Pärnu mnt Valli tn ja Sakala tn vahel

 • Kokkupõrge jalakäijaga 7x
 • Kokkupõrge sõidukiga küljelt 5x


Tiheda liiklusega ja rahvarohke kant ka tipptunnivälistel aegadel. Peamiselt juhtuvad avariid kõrvalteedelt ette keeramise tõttu, samuti on ohuolukordi kergliiklejatega.

Pärnu mnt Järvevana tee ja Kohila tn vahel

 • Tagant otsasõit 4x
 • Kokkupõrge sõidukiga küljelt 2x


Tallinn-Väike on kant, kus läbisegi on elamud, ärid, kauplused ja liiklus on väga tihe, samuti on parkimiskohti vähe ja aina otsib keegi “pilu”, kuhu auto jätta. Peamised põhjused kõrvalteedelt ette keeramised, kõrvalised tegevused, keelava fooritule eiramine.

Tartu mnt ja Torupilli otsa lähiümbrus

 • Kokkupõrge jalakäijaga 4x


Jällegi väga tiheda asustuse ja liiklusega kant, läheduses on suured tõmbekeskused. Palju liigeldakse kõnni- ja kergliiklusteedel kergliiklusvahenditega. Peamiselt juhtuvadki avariid siin kergliiklejatega.

Tartu mnt Laulupeo ja Lubja tn vahel

 • Kokkpõrge sõidukiga küljelt 3x
 • Tagant otsasõit 3


See võiks ju olla küll juba veidi rahulikum ja avariivabam tsoon, aga ei ole seda paraku mitte. Peamiselt juhtub kõrvalteedelt hoolimatu ette keeramise, fooritulede eiramise ja roolis sahmimise tõttu raskeid avariisid.

Ja teised valusad kohad

Liiklusjärelevalvekeskuse statistikas torkavad silma veel Sõle tänav (16 avariid), Järvevana tee (12 avariid) ja Toompuiestee (11 avariid).

Inimkannatanuga õnnetusi juhtub kõige rohkem kella 14 ja 20 vahel. Pärastlõunal valdab paljusid rammestus ja tüdimus, samuti igatsus tööpäeva lõpu või õhtul eelseisva mõnusa koosistumise järele. Suvise tööpäeva lõppu oodatakse pikisilmi ja tihti kiirustatakse varem ära – “pealinnas pea laiali otsas” ei olegi ülepaisutatud mure.

Kui võtaks õige elunormiks motiveerida end liikluses olema tähelepanelik ja keskendunud, järgima fooritulesid ja piirkiirusi, hoidma distantsi ja suhtuma kaasliiklejatesse lugupidavalt? Mõnigi raske avarii ja rikutud elu oleks olemata.