Halduspiiride, vanade ortofotode, fotoplaanide ja topograafiliste kaartide uurimine on tänu sellele nüüd oluliselt kasutajasõbralikum ja lihtsam.

Rakendus asub nüüd X-GIS 2.0 keskkonnas. Uute andmetena lisandusid ajaloolised fotoplaanid ning haldus- ja asustusjaotuste piirid alates 1997. aastast kuni tänapäevani.

Uuenenud kaardirakenduse põhiline eelis on mugav aluskaartide vahetamine ning võimalus kõiki kaarte kuvada ja uurida ükskõik millises kaardiakna mõõtkavas - nii Eesti üldvaates kui ka maksimaalselt sisse suurendatult.

Hiireklikk kaardiaknas (infopäring) annab teada kaardilehe numbri/nime ja vanuse (trükiaasta) ning ortofoto puhul lennukuupäeva.

Ajaloolised aluskaardid on aluskaartide paneelis alamrühmadena ja on kuvamiseks valitavad eelvaatekihtide kaudu kaardiakna paremas servas:

 • Ajalooline – erinevad trükikaardid 19. ja 20. sajandist
 • Eesti põhikaart 1 : 20 000
 • Eestimaa, Liivimaa ja Saaremaa / Muhu kombineeritud kaardikiht
 • Vene ühe-, kahe- ja kolmeverstased kaardid
 • 20. sajandi alguse Eesti Vabariigi topograafilised kaardid ning skeemiline katastrikaart 1 : 10 000 („ruutkaart“)
 • sakslaste Heereskarte 1 : 300 000
 • Eesti baaskaart 1 : 50 000
 • Eesti kaart 1 : 50 000 („Kaitsejõudude rahvakaart“)
 • majandite maakasutusplaanide järgi loodud katastri- ehk kõlvikutekaart 1 : 10 000 (“lehmanahk“)
 • NSVL-i topograafilised kaardid erinevates mõõtkavades ja erinevatest aastakümmetest
 • Põhikaart – Eesti digitaalse põhikaardi 1 : 10 000 värvilised ja mustvalged versioonid alates 1996. a kuni tänapäevani, aastate kaupa
 • Ortofoto – ortofotod alates 1993. a kuni tänapäevani
 • Fotoplaan – NSVL aegsete fotoplaanide kombineeritud kihid