Koguni 42,67 portsenti vastanutest leidis, et jah, sooviksid kaugtööd teha palju enam kui seni. Seda on märksa enam kui neid, kes vastasid, et nad sooviksid taastada pandeemia eelse olukorra - nii vastas 34,98 protsenti vastanuist.

Kõige enam (55,27 %) soovitakse kodus töötada seetõttu, et nii kulub palju vähem aega tööle-tagasi pendeldamisele. Tähtsuselt teine põhjus (48,32%) on asjaolu, et inimeste töökava on seetõttu paindlikum, ning kolmas see, et inimesed on kodus töötades enam produktiivsed.

Ka getAbstracti strateegiajuht Andrew Savikas ütles telekanalile CNBC, et üks suurimaid põhjuseid, miks töötajad eelistavad kaugtööd, on see, et nad saavad igapäevase töölesõidu arvelt aega kokku hoida. Keskmiselt kulutasid ameeriklased 2018. aastal tööleminekul ühe suuna peale 27 minutit - see tähendab enam kui 200 tundi aastas.

"Inimesed tahaksid seda aega tagasi," ütleb Savikas, lisades samas, et töötajatele meeldib ka eemalt töötamise paindlikkus, kuna nad saavad "struktureerida päeva nii, nagu nad soovivad".

19,85 protsenti uuringus osalenuist ütles ka, et on teadlik, et tema ettevõttes on alanud arutelud selle üle, kuidas kaugtööd senisest enam võimaldada. Samas oli 31,15 protsenti selliseid, kes arvasid, et tema ettevõttes küll midagi muutuma ei hakka.

CNBC / Change Researchi ühisuuringu kohaselt leiab 47 protsenti vastanuist, et aeg, mille nad tavaliselt kulutavad töölesõidule, kulub nüüd perega veetmisele. Lisaks kulutasid nad seda aega rohkemaks magamiseks, erinevatele hobidele ja muidugi sellele, et rohkem tööd ära teha.