Sellisele järeldusele jõudis Tartu Ülikooli füüsika instituudi keskkonnafüüsika labor, kui oli hinnanud koduste materjalide kõlblikkust aerosooliosakeste filtreerimiseks.
Labori juhataja ja keskkonnafüüsika professori Heikki Junnineni sõnul uuritakse tavapäraselt selles laboris atmosfääri aerosooliosakesi ja nende mõju tervisele ja kliimale - selleks on olemas rikkalik aparatuur ja oskusteave aerosooliosakeste genereerimises, separeerimises ning mõõtmises.
Hindamaks erinevate koduste materjalide võimet filtreerida õhust osakesi, püstitati aga eksperiment, mis võimaldas toota soovitud