Maatükkide loodusliku seisundi andmete uuendamine toimub igal aastal. Tänavused muudatused puudutavad eelkõige Ida-Eestit.

„Loodus meie ümber muutub ja Maa-ameti roll on seda kajastada nii kaartidel kui ka maatüki andmetes,“ selgitas Maa-ameti peadirektori asetäitja Triinu Rennu. „Tänavused muudatused ei ole nii ulatuslikud kui eelmisel aastal.

Samuti lükkasime eelmise aasta kogemuse põhjal kõlvikute andmete uuendamise kevadesse. Nüüd jääb maaomanikel rohkem aega oma maa-andmetega tutvumiseks, samuti tasub põllupidajatel enne PRIA-lt toetuse taotlemist uuenenud kaardile pilk peale heita,“ märkis Rennu. Maa-amet ootab maaomanikelt kõlvikute kohta tagasisidet hiljemalt novembri lõpuks.

Muudatus puudutab eelkõige maatulundusmaa omanikke

Maatüki loodusliku seisundi ehk kõlviku (nt haritav maa, looduslik rohumaa, metsamaa, õuemaa või muu maa (nt märgala, teed) andmed on olulised eelkõige maatulundusmaal, kuna nendest sõltub maamaksu suurus.

Maamaks arvutatakse 1. jaanuari andmete alusel. Tänavuse muudatused kajastuvad järgmise aasta maamaksuteatises. Maa-amet uuendas loodusliku seisundi andmeid ligi 55 000 maatulundusmaal.

„Eelmine aasta oli Saaremaalt kõige enam pöördumisi kõlvikute andmete muutmiseks, lisaks parandasime saare poollooduslike koosluste alade kaardiandmeid,“ selgitas Rennu kaardil Saaremaa muudatuste rohkust ja lisas, et mullused muudatused on nüüd kaardil. „Kaardistuslend Saaremaal on plaanis järgmisel kevadel ja saare maatükkide andmed saavad uuendatud 2023. aastal.“

Maatüki loodusliku seisundi andmeid uuendatakse igal aastal seal, kus kaardiandmed saavad kaasajastatud. Kõlvikute kaardistustööd jätkuvad Lõuna-Eestis, tulemused kajastuvad maatükkide andmetes 2021. aasta kevadel.

Vaata videost, kuidas tutvuda oma maatüki kõlvikutega