Uue lepingu maksumus on kahe ettevõtte peale kokku 1 734 384 eurot ja nende kehtivusaeg on kuni 14. mai. Kokku on võimalik proove anda nüüd üle Eesti 14 kohas, ütles Fortele terviseameti peadirektori asetäitja Jelena Tomasova.

Riigi ja eraettevõtete testimisvõimekuse erinevusest annavad aimu 16. aprilli seisud: selleks päevaks oli tehtud kokku 33 967 testi, neist Synlabis 24 000 ja terviseameti laboris 3 060. Ülejäänud riigi haiglavõrgu haiglate laborites.

16 aprill oli kuupäev, mil lõppesid esimesed lepingud Synlabi ja Medicumiga. Nende kogumaksumus oli 2,1 miljonit eurot.

Nii esimesed kui neile järgnenud lepingud sõlmis terviseamet väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse tulemusel ja need hanked (vähemalt esimese, teist pole veel avaldatud) viis läbi Riigi Tugiteenuste Keskus.

Kusjuures esimese hanke puhul oli nii väljakuulutamise kui pakkumiste esitamise kuupäev 26. märtsil ja leping sõlmiti 31. märtsil. Töid oli alustatud aga tegelikult juba 16. märtsil. Seega toimusid nii hange kui lepingute sõlmimine tagantjärele.

Tomasova sõnul on terviseameti labor igapäevaselt pidevas valmisolekus juhuks, kui peaks tekkima ükskõik milline ootamatu nakkuspuhang. Tavaolukorras tähendab see mõnepäevast proovide arvu hetkelist suurenemist.

„Nii olid ka koroonaviiruse leviku alguses terviseameti laboris ettevalmistused tehtud ja saime analüüsidega alustada kohe, kui anti teada esimesest nakkuskahtlusega patsiendist. Nii ulatusliku nakkusleviku juures tuleb aga arvestada, et piiravaks asjaoluks ei ole mitte proovide analüüsivõimekus vaid proovide üle-eestilise võtmise ja logistika võimekus," ütles ta. „Seetõttu on paratamatu, et kriisiolukorras kaastakse nii proovivõtuks kui ka analüüside tegemiseks erasektorit."

Synlab Eesti osutab testimise teenust ka Soome meditsiiniasutuste võrgule Mehiläinen, kes muu hulgas tellib testimisteenust ka Lõuna-Koreast.

Terviseameti labor jätkab pärast puhangu lõppu koroonaviiruse sentinel-seirega, et seirata haigustekitaja võimalikku uut levikut.