Riigikogus on hetkel lõpphääletuse ootuses elektroonilise side muutmise seadus ja see omakorda annab majandusministrile volituse kehtestada määruse, mis näeb sidetehnoloogia valikul tehniliste üksikasjade kõrval ette ka majanduspoliitilisi argumente.

„See seadusemuudatus on meie, Huawei suur mure ja põhjus, miks Teie poole taaskord pöördume," seisab Huawei Baltimaade juhi Ricky Cheni kirjas.

Ta annab selles Taavi Aasale üle ka konkreetse sooviavalduse ministri edasiste sammude osas.

„Loodame, et seaduseelnõus 138 SE tehtud muudatuste põhjal tulevikus vastuvõetavate määruste eelnõudele sisendi andmisel võtab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium arvesse konkurentsivõimelise telekommunikatsioonivõrgu taristu rajamise olulisust Eesti arengu jaoks.

Huawei ütleb ka välja, et Eestil tuleks tema hinnangul leiutada viis, kuidas mitte minna vastuollu oma peamise julgeolekupartneri USA nõuetega (kes on teatavasti Huawei kandnud musta nimekirja nii sidetehnoloogia kui seadmete osas) nii, et siinsed mobiilioperaatorid saaksid soovi korral jätkuvalt kasutada ka Hiina tehnoloogiat.

„Palume Eesti valitsusel mitte kiirustada Huawei majanduspoliitiliselt ebavajaliku tõrjumisega Eesti turult, kuna peame seda kõiki süüdistusi arvesse võttes põhjendamatuks - seda kinnitavad ka mitme Euroopa Liidu liikmesriigi avalikud seisukohad. Soovime argumenteeritud arutelu, kuidas kujunenud kriisisituatsioonis oleks meil võimalik Eestis tegutseda, arvestades Eesti Vabariigi julgeolekuhuvisid ja suhteid liitlasriikidega ning neist lugu pidades," kirjutab Chen.

Ta annab ühtlasi teada, et Huawei on otsustanud Euroopa turu jaoks mõeldud 4G ja 5G tugijaamu asuda tootma Prantsusmaal.

Uue põlvkonna 5G võrk saab tuginema olemasolevale 4G-võrgule ja viimase puhul on Eestis Huawei tooted kasutusel mitme operaatori võrgus. 5G võrk annab operaatoritele suure rahalise kokkuhoiu, kuna võimaldab teenindada senisega võrreldes palju enam kliente ja liigutada kordades rohkem andmemahtusid.