„On selge, et süsteem, milles on sedavõrd palju probleeme, ei ole kasutuskõlbulik," juhatas Kert Kingo sisse uue toetusrühma tegevuse.

Ta viitas läinud aastal majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis (MKM) tegutsenud e-valimiste töörühma koondraportile, mis sisaldas 25 probleemkohta ja ettepanekut e-valimiste süsteemi täiendamiseks, usaldusväärsuse tõstmiseks ja riskide haldamiseks.

„Elektrooniline hääletus peab saama usaldust tekitavaks, e-hääle liikumise protsess peab olema läbipaistev ja jälgitav ning seadused tuleb ühtlustada paberhääletuse teel hääle andmise protsessiga," selgitas Kingo toetusrühma eesmärke, viidates tõenäoliselt soovile lühendada e-hääletuse aega ja kaotada ära hääle muutmise võimalus.

Kingo viidatud raportis ei märgitud kordagi, et e-valimised oleks ebausaldusväärsed või kasutuskõlbmatud. Töörühma juhtinud majandusministeeriumi küberturvalisuse nõunik Raul Rikk on öelnud, et riik on e-valimistega seotud riskid mõistlikult maandanud, aga kuna riskipilt maailmas pidevalt muutub, siis ei saa sellesse seisu jääda. Töörühma juhi kinnitusel ei saa mingil juhul teha üldist järeldust, et e-valimised tuleks Eestis ära lõpetada seepärast, et need on liiga riskantsed või kontrollimatud.

Lisaks Kert Kingole kuuluvad toetusrühma valdavalt EKRE liikmed: Uno Kaskpeit, Riho Breivel, Merry Aart, Leo Kunnas, Urmas Reitelmann, Peeter Ernits, Jaak Valge, Kai Rimmel, Kalle Grünthal, Helle-Moonika Helme, Ruuben Kaalep, Tiit Kala, Alar Laneman, Paul Puustusmaa, Urmas Espenberg, Henn Põlluaas, Anti Poolamets, Siim Pohlak ja Tarmo Kruusimäe.

Kert Kingo järeltulija IT-ministri kohal Kaimar Karu ütles MKMis valminud raporti järel, et e-valimiste arendamisse tuleb senisest enam kaasata sõltumatuid rahvusvahelisi eksperte ja kokku panna töögrupid konkreetsemate teemadega süvitsi minemiseks. Karu tegi ka valimiskomisjonile kirjaliku ettepaneku täiendada e-valimiste eest vastutavat meeskonda küberturvalisuse ekspertidega.

Eesti e-valimiste lahenduse on välja arendanud kohalik IT-ettevõte AS Cybernetica ning allhanke korras Smartmatic-Cybernetica Centre of Excellence for Internet Voting OÜ.

Kert Kingo oli sunnitud IT-ministri kohast möödunud aastal loobuma seoses sekelduste ja valedega oma nõuniku Jakko Väli ümber. Enne teda sel kohal olev minister lahkus kohalt koduvägivalla süüdistuste tõttu ning järglane seepärast, ei ei tahtnud kuidagi EKREsse astuda.

EKRE uus IT-minister on erakonna juhi Mart Helme senine nõunik Raul Siem, kes ei tahtnud eelmisel nädalal portaalile Geenius avalikustada, kas ta hääletas viimastel valimistel elektrooniliselt või paberil, pidades seda liiga isiklikuks teemaks.