„Seni on haigestumine tuvastatud kahel töötajal. Neist ühe seisund on stabiilne ja ta on juba paranemas ning teise haigestumisjuhtum on uuem. Töötajad, kes viirusekandjatega kokku võisid puutuda, on omakorda saadetud testimisele," rääkis Fortele loomaaia pressiesindaja Killu Kuuben.

Kui mõne aja eest tekitas rohkelt kõneainet ühest COVID-19-sse haigestunud tiigrist New Yorgi Bronxi loomaaias, siis Tallinna loomaaias loomade nakatumist koroonaviirusesse veterinaarid tänaseks täheldanud ei ole.

„Üldiselt võib öelda, et loomade tervis on parem kui inimeste oma selle kriisi käigus. Enamikel loomaaialoomadel, sealhulgas näiteks faasanitel, ilvestel ja naaritsatel, on praegu käimas kevadine aktiivne sigimisperiood. Ehk loomad tunnevad end hästi, tegelevad rahulikult oma asjadega ja varakevadisi haigusilminguid täheldatud ei ole," ütles Killu Kuuben.

Loomaaed on töötajate ja loomade kaitsmiseks rakendanud territooriumil täiendavaid ohutusmeetmeid. Töötajad kannavad selleks tööl olles kaitsemaske- ja kindaid, desinfitseerivad hoolega nii käsi, töövahendeid kui ruume. Aedikute juurde on paigutatud spetsiaalsed desomatid.

Kuuben märkis, et ulukihooldajate liikumine ohugruppi kuuluvate loomade juures on viidud miinimumini ning ka omavahelises suhtluses hoitakse nõuetekohast distantsi.

„Kõik inimesed, kes saavad kodus töötada, on loomaaiast ära, samuti ka vanuse poolest riskigruppi kuuluvad töötajad. Loomaaia inimesed on tublid ja töötavad eriolukorras ennastsalgavalt, kui vaja ka vähendatud koosseisu ja suurema koormusega. Loomade vajaduste arvelt kokku ei hoita, varustamine ja ehitustegevus käib normaalselt," märkis ta.

Tallinna loomaaed on külastajatele suletud alates 26. märtsist.