Eriolukorrast sõltumata jätkub politseitöös tavapärane liiklusjärelevalve. See tähendab, et tehakse kõike, mida ennegi, sealhulgas kontrollitakse sõidukijuhtide kiiruspiirangutest kinni pidamist ning kainust.

Inimkannatanutega liiklusõnnetuste statistika

Maanteeameti statistikast nähtub, et eriolukord on tänavu kevadel inimkannatanutega liiklusõnnetuste kõvera toonud päris järsult allapoole.

Kui mullu hukkus jaanuarist-aprilli alguseni liikluses 52 inimest ja sai vigastada 1736, siis tänavu on liikluses esimese kolme kuu ja paari nädalaga surma saanud 16 inimest ja vigastada 308.

Raskete avariide arv on vähenenud viis korda – kasvanud on ühesõidukiõnnetuste arv ja jalakäijatega juhtumite arv (76 vs 62). Ka vigastatuid on rohkem (74 vs 59 jalakäijat). Ühesõidukiõnnetustes on tänavu viga saanud 21 inimest enam.

ekraanitõmmis

Vigastatute ja hukkunute koguarv märtsis kahe aasta võrdluses on loomulikult 2020. aasta kasuks, liiklussageduse vähenemise tõttu.

Kui vaadata märtsikuud eraldi, on näha, et ühesõidukiõnnetusi juhtus 29 ja neis sai kannatada koguni 30 inimest ent õnneks sai liikluses surma vaid 1 inimene.

Joodikuid tabatakse roolist rohkem

“Kuna me praegu „Kõik puhuvad“-reide ei korralda, siis keskendume joobekontrollidele tavapärase liiklusjärelevalve käigus ning saab öelda, et üsna tulemuslikult. Kevadpühade ajal näiteks 10.04–12.04 kõrvaldasime roolist 70 alkoholi tarvitanud sõidukijuhti,” toob Loigo ilmeka näite teedel valitsevast olukorrast.

Kui võrrelda eriolukorra aega (13.03–13.04) 2019. aasta sama perioodiga, siis on kasvanud narko- või alkojoobes juhi süül põhjustatud kannatanutega liiklusõnnetuste arv – tänavu 55, eelmisel aastal 39.

Võrreldes paari viimase aastaga on politsei tänavu tabanud rohkem joobes juhte. Raskes või ka kriminaalses joobes autojuhtide arv on kasvanud.

Kontrolli tehakse pisteliselt: kuna liiklus on hõredam, on joobeseisundis rooli istunud autojuhtidel suurem tõenäosus vahele jääda.

“Kokkuvõttes ei ole ei joobes juhtimine ega sellest tingitud ohud kuhugi kadunud. Kokku on tänavu tabatud üle 1600 alkoholi tarvitanud juhi, kellest enam kui 700 osas on alustatud kriminaalmenetlust,” toob PPA juhtivkorrakaitseinspektor Sirle Loigo ilmeka näite.