„Enamik on kindlasti Euroopast," ütles Icahni meditsiinikooli geeniteadlane Harm van Bakel väljaandele The New York Times. Täpselt samale järeldusele jõudis sõltumatult N.Y.U Grossmanni meditsiinikooli uurimisrühm.

President Donalt Trump keelas Hiinat külastanute USAsse sisenemise 31. jaanuaril ning laiendas seda 11. märtsil enamusele Euroopa päritolu reisijatele. Selleks ajaks oli uus koroonaviirus aga juba mitu nädalat jõudnud USA-s levida, leiavad teadlased.

Nii van Bakel kui tema ametikaaslased Adriana Heguy N.Y.U. tiimist ja Maciej Boni Penni ülikoolist on viirusajaloolased, kes uurivad viiruste geneetilise materjali põhjal, kuidas viirused rakkudes paljunedes ja peremeesorganisme vahetades muteeruvad.

Nii on jõudnud nad kindlale veendumusele, et SARS-CoV-2 genoomi põhjal pole kahtlust, et see tekkis nahkhiirtes. Maailmas levib nimelt palju koroonaviiruseid, mis nakatavad nii inimesi kui loomi - dr Boni ja tema kolleegid leidsid, et uue viiruse genoom sisaldab mitmeid mutatsioone, mis on ühised just nahkhiiri nakatavate koroonaviiruste tüvedel.

Nad avastasid, et kõige enam sarnaneb uue koroonaviiruse genoom nendele eelkäijatele, kes nakatasid aastakümneid tagasi Hiina hobuseraua nahkhiirt (Rhinolophidae), kuid on omandanud pärast seda unikaalseid mutatsioone.

Dr Boni sõnul pole välistatud seegi, et korraga võisid samal hetkel peremeesrakku nakatada kaks eri tüüpi koroonaviirust ning nende geneetiline materjal võis seetõttu seguneda - tekkida võis hübriidviirus, mis uutis hiljem liigibarjääri ületada.

Uute viiruse genoomide ilmumisel laadivad teadlased need üles veebiandmebaasi nimega GISAID ning seal täpsemalt projekti Nextstrain. Selle analüüside põhjal jõuti ka järeldusele, et valdav osa New Yorgis pärinevatest genoomidest on identsed mitmetele Euroopas tuvastatutele.