Sisekaitseakadeemia droonikeskus edastas kriisi alguses oma võimekuse ja valmisoleku Politsei- ja Piirivalveameti planeerimisgrupile toetada politseinikke vajadusel droonidega inimeste liikumispiirangute täitmise jälgimisel.

Miks just Ida-Virumaal? Kas edaspidi ka mujal? Sisekaitseakadeemiast märgiti Fortele, et nemad pakkusid oma võimekuse ise välja, Ida prefektuur oli esimene, kes seda nüüd kasutada soovis.

Õhusõidukitelt hakatakse inimesi teavitama eriolukorra meetmetest ja tuletatakse meelde, et kõigi panus nende reeglite järgimisel on äärmiselt oluline, sest ainult nii saame viiruse levikut tõkestada ja hoida enese ja teiste tervist. Lisaks kontrollitakse eriolukorra nõuete täitmist ja rikkumiste korral suunatakse piirkonda patrull. Drooniseirete eesmärk ei ole rikkuda kellegi privaatsust, vaid viiruse kiire leviku vähendamine, teatas sisekaitseakadeemia.

Droonikeskuse juht Andres Mumma sõnul on sisekaitseakadeemia droonikeskusel operatiivselt olemas tehniline võimekus anda kaugseiredroonid kasutusse vastavalt PPA vajadustele.

Seeläbi võib PPA planeerimisgrupp saada reaalajalise videovoo droonide vaatlusaladest ja võimalikest liikumispiirangu rikkumistest ennetamaks COVID-19 nakkuse levikut.