Forte kirjutas eile, et rühm Austraalia teadlasi kinnitab oma uuringu järelmites, et seni kogu maailmas nugilisusside vastu kasutatav ravim ivermektiin toimib pärssivalt koroonaviiruse vastu – seda vähemalt tehistingimustes.

Eesti ravimiamet seni nende teadlaste optimismi ei jaga.

„Tegemist on paar päeva tagasi avaldatud artikliga, mis kirjeldab katseklaasiuuringu tulemusi ühega paljudest ravimitest, mis on muul näidustusel kasutusel ja mille potentsiaali COVID-19 raviks uuritakse,“ ütles ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs.

Tema sõnul on ivermektiini on ka varem uuritud erinevate viiruste vastu kasutamise aspektist.

„Tulemused on olnud vähe innustavad – katseklaasis nähtud viirusevastane toime ei realiseerunud nt dengue viiruse puhul inimuuringuis, st sellest polnud inimeste ravimisel kasu,“ sõnas Irs.

Nõunik pakub välja, mis pärast teadustöö avaldamist edasi juhtuma hakkab:

· võrreldakse saadud toimet katseklaasis teiste uurimise all olevate viirusevastaste ravimitega ja...

· kui see tundub väga hea, siis vaadatakse üle olemasolevad andmed selle kohta, kuidas suhestub ivermektiini katseklaasis kasutatud kontsentratsioon sellega, mida on võimalik seni kasutatud (ja seeläbi ohutuks peetava) annusega inimese veres saavutada

· kui sellest kontsentratsioonist viiruse vastu ei piisa, võidakse teha inimuuringuid senisest kõrgema annuse ohutuse hindamiseks

· kui teoreetiliselt toimida võiv kontsentratsioon on inimese organismis saavutatav, siis tuleb teha kliinilist toimivust hindavad inimuuringud – kas vireemia väheneb, kas haiguse rasket kulgu saab ära hoida, kas suremus väheneb, kas patsientide nakkusohtlikkuse aega saab lühendada. Selleks tehakse juhuslikustatud võrdlusrühmaga katse, kus üks rühm saab stanardravi ja teisel lisatakse standardravile ivermektiini annus, mis eelneva alusel võiks toimida ja ohutu olla.

Loe Forte eilset uudist selle ravimis uuringute kohta SIIT.