Statistikaameti peadirektori Mart Mägi sõnul laekusid eilseks kõigilt mobiilioperaatoritelt nende tehtud liikuvusanalüüsi koondtabelid ja amet arvutas välja kogu Eesti paiksusmäära.

„Analüüsi esimesed tulemused näitavad, et eriolukorra ajal on liikuvus vähenenud. Paiksete mobiilide hulk kasvas Eestis tervikuna 13% peale eriolukorra kehtestamist. Püsivalt jäid kodumasti piirkonda täiendavalt üle 150 000 inimese,” rääkis Mägi.

Ta täpsustas, et keskmiselt 58-59% mobiilidest olid paiksed nädalatel 12 ja 13.

Statistikaamet kasutab liikuvusanalüüsiks mobiilinumbrite liikumisanalüüsi koondtabeleid, mis on teinud Elisa, Tele2 ja Telia. Eelmisel reedel sõlmitud kokkuleppe kohaselt tegid mobiilioperaatorid eraldi oma klientide liikumisanalüüsi, kasutades algandmetena mobiilsidevõrgu anonüümseid andmeid alates 20. veebruarist 2020.

Oma täpsema analüüsi avaldas täna ka Elisa, kes märkis, et enne eriolukorra kehtestamist püsis valdava osa ajast kodus veidi üle poole rahvastikust ehk 56% ning kohe pärast eriolukorra kehtestamist kasvas see näitaja 70%-le. Kõige enam kahanes just nende inimeste osakaal, kes seni veetsid kodus vähem kui 17 tundi ning samal ajal kasvas nende hulk, kes veedavad kodus enam kui 90% ööpäevast

Oma andmed eestlaste liikuvuse kohta on avaldanud ka Google, kelle asukoha jälgimise lahendused on enamuse eestlaste mobiilides.

Eriolukord on tänaseks kestnud kolm nädalat.

Mobiilioperaatorid kasutasid liikumisanalüüsi tehes algandmetena mobiilsidevõrgu anonüümseid kliendiandmeid alates 20. veebruarist 2020 ja jätkavad liikuvusanalüüsi koostamist ning edastamist kuni eriolukorra lõpuni.

Operaatorid tuvastasid iga mobiilinumbri peamise asukoha. Selleks tehti kindlaks mobiilimastid, kuhu number on 24 tunni jooksul kõige kauem ühendatud. Arvesse võeti nii keskmist kui ka maksimaalset liikumiskaugust peamisest asukohast.

Igale anonüümsele mobiilinumbrile leiti peamine asukoht ja vaadeldi, kui kaua see number on olnud peamisest asukohast eemal:

· Paikne on anonüümne mobiilinumber, kui see viibis vähemalt 95% ööpäevast oma peamise asukoha piirkonnas.
· Liikuv on anonüümne mobiilinumber, kui see viibis üle 5% ööpäevast oma peamisest asukohast eemal.