Äikessähvatusi mõõtis öösel näiteks üleilmne portaal lightningmaps.org, mis registreeris enim pikselööke saartel ja Kirde-Eestis:

Äike Eestis

Piksemürina tuvastas loomulikult ka Eesti Keskkonnaagentuur. „Ka Keskkonnaagentuuri mõõtmised näitavad, et öösel esines äikest. Peamiselt Lääne-Eesti saartel ja Põhja-Eestis,“ rääkis agentuuri pressiesindaja Valdo Jahilo Fortele.

Ta märkis, et aikest esineb aprillis keskmiselt ühel-kahel päeval, mis moodustab 0,27% aasta jooksul esinenud välkudest.