Kavatsete desinfektandiga köögilauda või vanni puhastada? Arvate, et piisab sellest, kui puhastatavale pinnale puhastusainet pihustada ja see ära pühkida? Ärge kiirustage — kontakti kestus on selle protsessi juures elulise tähtsusega tegur!

Alkohol, pesuvalgendi ja kõik muud desinfitseerimisvahendid hävitavad X hulga bioloogilisi komponente Y hulga aja vältel. Aega, mis on vajalik kõigi pinnal või materjalil leiduvate mikroorganismide tapmiseks piisaval määral, et seda võib tervishoiuorganisatsioonide kehtestatud nõuete kohaselt sanitaarseks või desinfitseerituks pidada, nimetatakse kontakti kestuseks (ingl contact time).

Kontakti kestuse nõuetele pööravad kõige rohkem tähelepanu inimesed, kes töötavad toitlustusasutustes, haiglates, hooldekodudes ja mujal, kus patogeenide range ohjeldamine on kriitilise tähtsusega, kuid nendega peaksid arvestama ka inimesed, kes kasutavad desinfitseerivaid aineid kodus.

Kui üritate oma kodu korralikult desinfitseerida, peate kindlasti teadma, kui pikk on kontakti nõutav kestus konkreetse aine kasutamise korral.

Kuidas teada saada, kui kauaks desinfektant pinnale jätta tuleks? Kui kahtlete, ja kui tooteinfos ei ole öeldud, et aine tuleks pinnalt eemaldada, võite sellel lihtsalt ilma pühkimata ära kuivada lasta.

Kui toodet nimetatakse desifitseerivaks aineks, peaks selle kirjelduses olema mainitud ka kontakti kestus. See on kriitilise tähtsusega tegur toote kohta käivate väidete juures nagu „Tapab 99,9% seentest, viirustest ja bakteritest“ — väite juures on reeglina tärn, mis viitab väikeses kirjas klauslile „juhul, kui toodet kasutatakse vastavalt ettekirjutustele“.

Nt laialt levinud pihustatava desinfektandi Lysol etiketil, nagu ka ettevõtte veebilehel ei kohta küll terminit „kontakti kestus“, kuid selgitatakse selgelt, kui kauaks tuleks aine pinnale jätta: „Pinnad peavad jääma niiskeks kolmeks minutiks; seejärel tuleb neil lasta õhu käes kuivada. Noroviiruste tõrjumisel tuleb pinnad jätta niiskeks kümneks minutiks ja lasta seejärel õhu käes kuivada.“

Sellised juhendid pole soovituslikud; need täpsustavad, millistel tingimustel võib toodet pidada desinfitseerivaks nõutaval määral, s.t, millal kehtib etiketile trükitud lubadus, et aine hävitab näiteks 99,9% pisikutest.

Seega järgmisel korral, kui Teil koristamistuhin peale tuleb, lugege kõigepealt läbi puhastusvahendi tootetutvustus ja veenduge, et jätate aine puhastatavale pinnale piisavalt kauaks.