Ettevõtte teatel on Icosageni arendusosakond on paika pannud detailse arenduskava ning alustanud viirusvalkude tootmist, mis on aluseks edasistele arendustele.

„Jaanipäevaks on esimesed viirusvalgud puhastatud, esimesed diagnostilised testid peaksid valmima sügiseks,“ teatas Icosagen.

Ettevõte lubab loodud reagendid teha kättesaadavaks ka teistele biotehnoloogiafirmadele ja ülikoolidele.

Vaktsiinikandidaatide arendus saab toimuma koostöös partneritega, kelle jaoks arendab Icosagen välja rakuliinid, mis toodavad kehalise immunvastuse sihtmärke ehk viiruse ümbrise komponente.

Icofen märgib ka, et vaja on täpsemaid, spetsiifilistele küsimustele vastuseid andvaid ja tundlikumaid kiirteste, kui hetkel kasutuses olevad testid.

Icosageni osalusel välja arendatav immunoloogiline kiirtest oleks ettevõtte kinnitusel kasutatav ka eriteadmisi mitte omavate inimeste poolt nii kodus kui tööl, koolis ja lasteaias, lennujaamas ja sadamas, rääkimata haiglatest ja perearstikeskustest.

Icosagen on alustanud ka ettevalmistusi bioloogiliste ravimite tootmistehase ehitamiseks Tartusse. 2019. aasta detsembris valmis tehase eelprojekt, mis kirjeldas tööde mahud ja ressursid sellise võimekuse loomiseks Eestisse. Samas, Icosagenil ei ole praegu veel finantsressurssi garanteerida 50 miljoni eurost investeeringut ja kaalub seetõttu võimalust taotleda Euroopa Liidust rahalised vahendid sellise tehase ehitamiseks.

Tehnilist kirjeldust plaanitavate arenduste kohta saab lugeda ettevõtte veebilehelt.

Icosagen Grupi ettevõtete juhatuse liikme Mart Ustaviga ilmus Fortes intervjuu nädala eest.