Aivar Pau: Idufirma CareMate asutati vaid mõned aastad tagasi, milliseid teenuseid te täna täpsemalt pakute?

Marion Teder: CareMate.ee pakub koduse hooldusabi teenuseid kõigile inimestele. Meie klientide seas on erinevaid sihtrühmi nagu eakad, puuetega inimesed ja kroonilised haiged. Ainult koroonaviirusega kliente ei saa meie teenindada.

Kõige suurem mure täna on kindlasti see, kas need hooldajad, kes käivad erinevate klientide juures, on ise päris kindlasti viirusevabad - kuidas seda tagada? Kuidas on tagatud patsientide ohutus ja turvalisus?

Kõik meie hooleandjad on enne platvormi kaudu töötamise võimaluse saamist läbinud vajalikud koolitused ja ka taustakontrolli.

Rahvastikuminister Riina Solman ütles eilsel kohtumisel, et tuleb ettevaatlik olla, sest ka kelmid on liikvel. Kõik tegevused klientide ja CareMate hooleandjate vahel käivad platvormi kaudu ja raporteeritakse. Sedasi on mõlemad pooled võrdselt kaitstud. Ajalised tellimused tagavad kliendile õigeaegse teenuse saamise professionaalse ja turvalise hooleandja poolt. Meie hooleandjad on koolitatud spetsialistid, kes teevad tööd ning teenus on tasuline.

Ühe olulise koolituse osana on nakkusohutus ja hügieen. Oleme ette võtnud kõik teadaolevad ettevaatusabinõud ning kuni eriolukorra muutuseni peavad meie koolitatud hooleandjad olema varustatud kummikinnaste, maskide ja vahetusriietega.

Oleme suhelnud kõikide hooleandjatega isiklikult, et veenduda nende töökõlblikkuse selles eriolukorras. Näiteks, need, kes kasutavad ühistransporti, on hetkel platvormilt maha võetud, sest risk viirusega kokkupuutele on liiga suur.

Olemasoleva klientide nõudluse oleme jaotanud nende hooleandjate vahel, kes kas teenindavad kliente oma regioonis jala või siis kaugemale isikliku autoga.

Vähemalt neljaks nädalaks või kuni mõistliku ohutu aja saabumiseni, oleme kõrvale jätnud kõik, kellel on olnud võimalikke kokkupuuteid nakatunud isikutega. Sinna hulka kuuluvad ka kõik need, kes on ise või kelle lähedased on reisinud.

Suhtleme samades küsimustes ka klientidega, et saada teada nende võimalikest kokkupuudetest viirusekandjaga ning seejärel hinnata võimalikku ohtu meie hooleandjatele.

Kuidas teil tänane teadmine on: leiate, et praegu on teie teenust rohkem vaja kui tavaliselt? Kas võib põhjus olla selles, et omaksed on ise karantiinis ja ei taha vanureid nakatada?

Palju inimesi on täna keerulises olukorras, kus riskirühma kuuludes on nende jaoks niigi piiratud maailm veelgi kitsamaks muutunud. Kui tervise juures eakatele saavad vabatahtlikud toidukoti ukse taha jätta, siis isikuhooldusteenuseid vajavate inimeste puhul on olukord palju keerulisem.

Olenemata eriolukorrast, ei saa neid inimesi jätta ilma hoolitsuseta, pesemiseta, toitmiseta, ravimite võtmise assisteerimiseta, eluruumi kütmise ja palju muuta, aga seda kõike tuleb siiski teha esmajoones ohutust silmas pidades.

Praegusel hetkel on vajadus teenuse järele hüppeliselt kasvamas, sest pereliikmed, kes on hoolduskoormusega, võivad olla viirusekandjad ja ei tea neid ohutusnõudeid ja hügieenitoiminguid -näiteks ei kasuta kummikindaid - ja parem on enda asemel saata lähedast hooldama väljaõppe saanud ja tingimustest kinni pidavad hooleandjad.

Kui suur on täna teie hooleandjate tiim?

Tänasel hetkel on meil sadakond aktiivset teenusepakkujat ja järjest tuleb juurde. Kuna meie pakutav teenus on lühiajalisteks tegevusteks (alates 45min visiit) tellitav ja saab mitu korda päevas kasutada, on see seetõttu kättesaadavam seni tuntud lahendustest, kus hooldaja on püsivalt palgatud või isik on suisa hooldekodusse toimetatud.

See ei pea sedapsi olema. Meie riigi ajalugu ja kultuurilisi eripärasid silmas pidades on see mõnevõrra moodne ja seetõttu info meie teenuse kohta liigub suuresti just soovituste kaudu. Ühiskond õpib meid usaldama ja hakkab vaikselt seda omaks võtma.

Inglismaal on analoogsed teenused igapäevane elu osa juba seitsmekümnendatest.

Kuigi me ei pea enda tiimi üldse suureks, oleme koheselt valmis uusi hooleandjaid kiiresti juurde koolitama. Siiani pole keegi hirmu otseselt koroona ees tundnud. Pigem on koolituse käigus aru saadud muudest põhjustest, miks neile see töö ei pruugiks sobida. Nakkusohutuse osas anname neile koolitusel vastavad teadmised, kuidas erinevate viiruste puhul tegutseda ning ohutult teenuseid pakkuda. Need teadmised on äärmiselt oluliselt mõlema osapoole kaitseks, nii abisaajale kui abi andjale endale.