Yandex.Taxi ainuke erinevus tavalise taksoveoteenuse pakkujaga on, et ta teeb seda infoühiskonna teenuse vahendusel, mis ei loo seadusest tulevaid erisusi tegevuslubadele. Seega peab ka Yandex.Taxi kui taksoveoteenuse pakkuja omama vastavat ühistranspordiseaduse kohast tegevusluba,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) pressiesindaja Taavi Audo.

Yandex.Taxi ise on teatanud, et nad ei kavatse Eestis taksoveo tegevusluba hankida ning siin ka mitte kohalikku juriidilist keha luua, et siin makse tasuda. Kogu ettevõtte äri käib läbi Madalmaades registreeritud ettevõtte.

Taavi Audo märkis, et MKM lähtub Yandex.Taxi tegevuse liigitamisel infoühiskonna teenuse ja taksoveoteenuse puhul Euroopa Kohtu lahendist. Nimelt otsustas Euroopa Kohus 2017. aastal, et Uber on transporditeenuse osutaja.

“Kuna aluskontseptsioon on Yandex.Taxi-il sama, suhtume ka nendesse kui taksoveoteenuse pakkujasse,“ rääkis Audo.
Mis puutub täpsemalt sanktsioonide kehtestamisse, siis leiab MKM, et see peaks olema kohalike omavalitsuste rida - järelevalvet peaks toimetama see kohalik omavalitsus, kelle haldusterritooriumil ühistranspordiseaduse sätteid rikutakse.

Tallinna munitsipaalpolitsei (MUPO) esindaja Meeli Hunt märkis, et sel teemal toimus 25. veebruaril MKMi ja MUPO vahel ümarlaud.

MKM teatas kohtumise järel, et nende seisukoht ei ole muutunud. Sanktsioonide kehtestamine on nüüd vaid üksikasjade küsimus.
Nii Uberil kui Boltis on Eestis taksoveo tegevusluba olemas.