„Numbripõhise teenuse osutaja peab enda tegevuse kohta esitama majandustegevuse teate,“ kinnitas Fortele MKMi pressiesindaja KLaura Laaster.

Täpsemalt läheb muutmisele elektroonilise side seadus ja muudatus viiakse nn OTT teenuste jaoks selle seletuskirja kohaselt sisse selleks, et kaitsta nende teenuste kasutajaid.

„Selleks, et tagada samaväärne tarbijate õiguste kaitse, nagu on traditsiooniliste sideteenuste puhul, ka OTT-teenustele, laiendatakse sideteenuse mõistet selliselt, et sideteenuse alla kuuluvad ka OTT-teenused. Selle tulemusena koheldakse kõiki sideturul tegutsevaid elektroonilise side teenuse ettevõtjaid võrdselt ehk teisisõnu allutatakse sideregulatsiooni alla kõik sideturul tegutsevad sideettevõtjad,“ seisab eelnõu seletuskirjas.

Mis nende äppide jaoks muutub? Neil tekib kohustus esitada ka sideteenuse lepingu lepingueelset teavet ja lepingu lühikokkuvõte, millega antakse tarbijale ülevaade kõige olulisematest punktidest sidelepingus – teenuse kirjeldus, tasu, lepingu tähtaeg, pikendamine, lõpetamine jne.
Selle tulemusena siis suurenevad ka tarbijaõigused, sest tarbijale antakse võimalikult üksikasjalik ülevaade pakutavast sideteenusest.

Sellised äpid peavad lisaks tagama tasuta ühenduse loomise hädaabinumbrile 112.

Lausa Laasteri sõnul ei muutu palju selliste numbrivabade suhtlusäppide nagu Messenger jaoks.

„Numbrivaba teenuse osutaja jaoks ei muutu tänasega võrreldes midagi. Seega tal on vaid teavitamise kohustus, et ta osutab Eestis sellist teenust. Mingit loakohustust talle ei rakendu,“ ütles ta.