Õppust juhib ja korraldab USA, kuid suur osa sellest toimub erinevates Euroopas asuvates NATO riikides. Lisaks osalevad harjutustel erinevad NATO üksuste staabid. Ameeriklased saadavad õppuse käigus Euroopasse diviisi suuruse üksuse ühes terve hulga tehnikaga, mis saabuvad siia mööda 12 erinevat varustusteed, mille kogupikkus on 4000 kilomeetrit.

Kokku tuleb Euroopasse 20 000 USA kaitseväelast ning 20 000 ühikut tehnikat, lisaks neile osalevad õppusel juba Euroopas paiknevad ameeriklaste üksused, 13 000 ühikut Euroopas paiknevat varustust ning NATO ja partnerriikide üksused. Õppuse tegevused leiavad aset 10 riigis – olulisemad õppuste toimumiskohad paiknevad Saksamaal ja Poolas, eeskätt Poola loodeosas, samuti Belgias, Hollandis, Tšehhi Vabariigis, Itaalias, Eestis, Lätis, Leedus.

Õppuse esimeses faasis toimub transpordiks valmistumine, siirmine algab veebruari lõpus ning lõpeb aprilli viimastel päevadel, kui kõik siirdatavad üksused ja tehnika on Euroopasse jõudnud. Õppuse kulminatsiooniks on arvutipõhine staabiharjutus mai esimeses pooles, mille raames harjutatakse kriisiolukorras sõjaliste operatsioonide juhtimist. Mai keskpaiku harjutavad üksused maastikul, sealhulgas mitmete NATO riikide piirkondlike õppuste raames.

Õppusega seotakse ka meie kaitseväe Kevadtorm ja Saber Strike, kuhu USA saadab 26. merejalaväe ekspeditsiooniüksuse, kuhu kuulub kolm dessantlaeva ning 2500 meest/naist. Traditsiooniliselt on kohal USA ründelennukid A-10 ning tankurlennukid KC135. Rumeeniast osaleb merejalaväe kompanii. Oma üksused saadab Eestisse lisaks muudele riikidele veel Poola, samuti tulevad siia Lätist NATO heidutusüksused Kanada juhtimisel ning osalevad ka Eestis paiknevad liitlasüksused koos 1. jalaväebrigaadiga.

Defender Europe 2020 lõpeb USA üksuste tagasisiirdumisega mais ja juunis. Kokku kestab õppus veebruarist augustini.

Vaata rohkem interaktiivselt jooniselt, kus näed ka, milline tehnika õppusel osaleb!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid