DISA roll on organiseerida sõjalist sidet väljaspool Ameerika Ühendriike, muuhulgas ka neid kanaleid, mida kasutab USA president. Lisaks on nende roll küberturvalisuse tagamine ja erinevates lahingupiirkondades side organiseerimine ja haldamine.

Agentuuris endas on umbes 8000 töötajat, seega lekkisid läbi agentuuri veel vähemalt 12 000 agentuuriga otseselt mitte seotud inimeste andmed. Praeguseks on kinnitatud, et lekkinud info seas olid näiteks nimed ja isikukoodid.

USA kaitseministeeriumi esindaja ütles BBC-le, et nad ei saa kommenteerida, kas teavad, kes rünnakute taga on. Samas tõdeti, et agentuur on pideva surve all. "Kaitseministeeriumi võrgusüsteemid on igapäevaselt rünnaku all ja tegeleme aktiivselt sellega, et neid tõrjuda," ütles ministeeriumi kõneisik.

Agentuuri esindajate sõnul toimus rünnak eelmise aasta suvel, kuid võimalikke ohvreid hakati nende andmete lekkimisest teavitama sel kuul. Arvatakse, et hetkel puudub oht, et keegi hakkaks lekkinud andmeid kuritarvitama. Samas lubati, et lähiajal jagatakse asjasse puutuvatele inimestele lisainformatsiooni selle kohta, kuidas lekkega seotud võimalikke riske vähendada.

DISA esindajad ütlesid ka, et praeguseks on lekete põhjuseks olnud kitsaskoht tuvastatud ning see paigatud, et tulevikus sarnaseid lekkeid vältida.