1. veebruarist 2020 kehtib uus riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmise kord. Juri Ess, kes on üks riikliku teooriaeksami küsimuste koostajatest, lahkab uuendusi põhjalikumalt.

1. veebruarist kehtima hakanud uus riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmise kord kui ka autokoolidelt nõutavad õppekavad toovad kaasa rea muudatusi nii õppeasutuste kui ka õppurite jaoks.

Autokoolide jaoks tähendavad muudatused peamiselt kahte olulist muutust - nad peavad koostama ning kasutusele võtma õppekavad. Autokooli õppureid tuleb sõidutundides ette valmistada senisest erinevateks eksamiharjutusteks