Neli aastat oodatud või kardetud Brexit, mil Ühendkuningriigid Euroopa Liidust lahkuvad, on käes. Pingeline periood on tõstatanud mitmeid küsimusi.

Näiteks mis saab 2017. a vastu võetud Euroopa Liidu roaming'u-regulatsiooni viimasest muudatusest, mis lubab Euroopa Liidu kodanikel, sõltuvalt paketist, liikmesriikides lisatasuta andmemahtu kasutada. Kas regulatsioon jääb kehtima Brexitist sõltumata?

Brexiti üleminekuaeg kestab selle aasta lõpuni: formaalselt ollakse justkui Euroopa Liidust eraldatud, kuid praktikas ei muutu suurt midagi. Inglismaale, Šotimaale, Walesi või Põhja-Iirimaale reisivad eestlased saavad kasutada oma paketis sätestatud Euroopa Liidu roaming-mahte kuni aasta lõpuni.

„Mis saab pärast seda, vajab veel selgitamist ning sõltub sellest, kui väga see riik Euroopast eraldi seista soovib,“ selgitab Elisa telekomiteenuste valdkonna juht Mailiis Ploomann, kelle sõnul võib tõenäoliselt juhtuda üks kahest.

1. võimalus: Ühendkuningriigid jäävad osaks Euroopa Liidu roaming'ust

Ühe võimaliku stsenaariumi järgi soovivad Briti operaatorid edaspidigi konkurentsist tulenevalt mõistliku hinnaga Euroopa Liidu sisest roaming'ut pakkuda. 2020. aasta lõppedes ei saa seda enam pakkuda regulatsiooni kaudu, vaid tuleb kohalike operaatoritega sõlmida eraldi kokkulepped.

Kuna üleminekuperiood alles hakkas, pole ka välistatud, et Euroopa Liit ja Ühendkuningriigid sätestavad roaming'u osas taas kokkulepped, tehes nii turistide elu kõvasti lihtsamaks.

2. võimalus Euroopa Liidu roaming ei jää kehtima Ühendkuningriigis

Teise võimaliku stsenaariumi järgi ei jõuta roaming'u mõistlikes kasutustingimustes ja hinnas kokkuleppele ning Ühendkuningriigis kaotab Euroopa Liidu sisene roaming kehtivuse aastast 2021.

„Sel juhul eeldame ikkagi, et nii Euroopa kui ka ÜK operaatorid soovivad jätkuvalt pakkuda mõistliku hinnaga andmesidet turistidele, kuid edaspidi toimiks see näiteks Elisas Internetipiletite või spetsiaalsete pakettide näol,“ selgitab Ploomann.

Ta kinnitab lõpetuseks, et kuni aasta lõpuni ei pea eestlased selle asja pärast muretsema, sest kõik toimib veel muutusteta. Halvimal juhul saab Ühendkuningriigis järgmisest aastast alates mobiilset internetti kasutada väikese lisatasu eest.