Kuigi Tartu ülikool ja Bolt andsid pressiteate vahendusel teada, et katsesõitudeni linnaliikluses soovitakse jõuda juba selle aasta jooksul, siis veel ei tähenda see, et Eestis lähiajal isejuhtivaid autosid näha on. Maanteeameti tehnoosakonna juhataja Jürgo Vahtra sõnul lubatakse sõiduk hetkel ikkagi liiklusesse vaid koos juhiga.

"Täiesti iseseisvalt saab isejuhtiv auto liiklusesse tulla siis, kui selleks on valmis tehnoloogia ja loodud on seda reguleeriv regulatsioon. Praegu pole kumbagi eeldust täidetud. Mõlema eelduse täitmisega ollakse alles algfaasis, mistõttu lõpptähtaega ei oska keegi täpselt ennustada," selgitas Vahtra.

Tartu ülikooli poolt projekti haldava Anne Jäägeri sõnul on kooli jaoks katseauto sellele vaatamata arendusplatvorm, mille abil on võimalik teha isejuhtimisega seotud teadustööd. "Muu hulgas hakkame uurima võimalusi, kuidas automaatselt koostada isejuhtimiseks vajalikke masinloetavaid täppiskaarte, tagada kasutajaohutus ja süsteemide turvalisus ning täiustada inimese ja sõiduki vahelise suhtluse viise," ütles Jääger.

Jääger rõhutas, et ülikooli eesmärgiks ei olegi isejuhtiva auto välja töötamine, vaid pigem erinevate tehnoloogiate ja rakenduste arendamine, samuti valdkonna spetsialistide välja koolitamine. "Seepärast on peagi algamas esimesed isejuhtivate sõidukite tehnoloogiate kursused ja labori töösse kaasatakse üliõpilasi," lisas Jääger.

Laserlokaatori, kaamera, radari ja navigatsioonisüsteemi abil isejuhtiv auto on juba hetkel projekti osaliste sõnul võimeline tarkvara abiga juhtimise kaudu iseseisvalt ettemääratud marsruuti läbima, kuid eesmärgiks on tehnoloogiat edasi arendada ning siis tulevikus ka liikluses kasutama hakata. Enne seda katsetatakse sõiduvõimekust aga veel simulaatoris ja parkimisplatsil. Samuti kinnitatakse, et isegi liikluses on autos igal juhul kaks inimest - turvajuht, kes istub rooli taga ja teaduskatse tegija, kes istub kõrvalistmel.

Tulevikus Bolti äpist isejuhtiv auto

Bolti andmeteaduse valdkonna juhi André Karpištšenko sõnul on Tartu Ülikooliga tehtava koostöö eesmärk valmistada ette uue tehnoloogia turuletulekut ja kaasata tulevikus Bolti teenustesse isejuhtivad autod. "Bolt on olemasolevat tehnoloogiat edukalt rakendanud. Edu jaoks on aga olulised ka tugevad teadmised ja Tartu ülikoolil on need olemas. Samuti on ülikoolil kogemus innovatiivsete projektide arendamisel. Laboris tehtavad teadusuuringud ja arendustegevus aitavad tuleviku turu jaoks välja arendada parimaid lahendusi," ütles ta.

Karpištšenko hinnangul on isejuhtiv auto tulevikulahendus, mis on üha kasvavat transpordivajadust silmas pidades mõistlik. "Kindlasti muutub transport linnas, äärelinnas ja maal eri moel. Ent koos tehnoloogiaga, mida arendatakse Tartu Ülikooli, Bolti, Archimedese ja teiste organisatsioonide koostöös, peavad arenema ka õigusruum ja taristu, et inimestel oleks võimalus kasutada uudseid liikumisviise," lisas Karpištšenko.

Selleks ongi projekti kaasatud ka Maanteeamet ja kohalik omavalitsus, et õigusnormid samuti areneks ja tulevikus oleks Eestis loodud raamistik, tänu millele isejuhtivad autod meie tänavatel sõitma hakata saaks.

"Konkreetseid plaane antud isejuhtiva sõiduki liiklusesse lubamiseks tehtud pole, kuna arendajad alles püüavad sõiduki võimetest ja piiridest ülevaadet saada," tõdes Maanteeameti esindaja Jürgo Vahtra, kuid kinnitas, et juhul, kui on saadud kinnitus, et sõiduriist on ohutu, võib selle liiklusesse lubada.