Konverentsi käigus tutvustasid Fermi Energia uurimispartnerid nii Eestist kui välismaalt avalikkusele teostatavusanalüüsi „Väikse moodulreaktori sobivus Eestile varustuskindluse ja kliimaeesmärkide täitmiseks 2030+“. Ühtlasi esitlesid USA, Kanada ja Taani tehnoloogiaarendajad arendatavaid väikseid moodulreaktoreid. Samuti selgitas konverentsi korraldaja Fermi Energia enda plaane tuumaenergia arendamiseks aastatel 2020-2023 kaasates Eesti tööstusettevõtteid.