“Oleme Eesti idufirmade andmeid hallanud umbes kolm aastat, kuid nüüd viisime parima teadmise järgmisele tasemele, võttes kasutusele ka uue kaasaegse platvormi. Meile teadaolevalt on Eesti andmebaas nüüd kõige laiapõhjalisem startup-andmebaas maailmas,” sõnas Startup Estonia juht Maarika Truu.

Bolti kaasasutaja ja Eesti Startupjuhtide Klubi president Martin Villig tõi välja, et uus andmebaas loob head eeldused kohaliku startup-kogukonna tugevdamiseks ja iduettevõtete kasvuks.

Startup-sektor on viimastel aastatel kasvanud keskmiselt 30% aastas ning see annab olulise panuse Eesti majandusse. Andmebaas loob tugeva aluse kasvu jätkumiseks – andmebaasiga liitunud iduettevõtted on nähtavad nii potentsiaalsetele investoritele, koostööpartneritele ja klientidele kui ka kogukonnale,” ütles Villig.

Andmebaasis on täna 988 startuppi ehk kaks korda rohkem kui enne. “Meie andmete kogumise meetodid on oluliselt paranenud ning kasvanud on nii andmebaasis olevate startup'ide hulk kui ka kogutud andmete kvaliteet,” selgitas Truu.

Andmebaas alus on iduettevõtete poolt esitatud andmed, Startup Estonia poolt avalikest allikatest kokku koondatud info ning Eesti Maksu- ja Tolliameti andmed. Tänu uuele platvormile saavad ka iduettevõtted ise oma andmeid hõlpsasti uuendada ja täiendada.

Startup Estonia kodulehel on andmebaas kõige populaarsem alamleht, seda külastab umbes 15 000 kasutajat kuus. “Kõigile huvilistele avatud andmebaas kinnitab, et siinne idusektor on avatud ning igal huvilisel on võimalik vabalt andmebaasi kaudu kohalike iduettevõtetega tutvuda ja sektori arengul silma peal hoida,” lisas Truu.

Andmebaasist leiab nii iduettevõtte nime, registrikoodi ja asutamise aasta kui ka täpsemat infot tegutsemissektori ja kasutatavate tehnoloogiate kohta, toodete ja teenuste kirjeldusi, infot töötajate arvu ja makstud tööjõumaksude, käibe ja investeeringute kohta jpm.

Startup Estonia teeb andmebaasi põhjal statistilisi ülevaateid, kuid ka kasutajad ise saavad luua enda vajadustele vastavad raportid, kasutades selleks erinevaid filtreid (tegutsemissektor, kasutatavad tehnoloogiad, ärimudel ja arengustaadium).

Andmebaasi on kokkuleppeliselt sisse kantud iduettevõtted, mis on tegutsenud kuni 10 aastat (k.a) ja mis on orienteeritud kiirele globaalsele kasvule: mille toode või teenus ja ärimudel on globaalselt skaleeritav.