Jutt on täpsemalt moodsatest juhtmeta kõrvaklappidest, milliseid saab alljärgneva lühivideo näitel tõhusalt ja kergesti parema hinde saamiseks ära kasutada.

Kui tavapärases mõttes tähendab spikerdamine mingis vormis talletatud pildi või teksti salaja uurimist, mis teadmisi "turgutaks", või teisele etteütlemist, siis juhtmeta klapid viivad asja päris uuele, kõrgtehnoloogisele tasemele.

Videos võtavad kaks andekat sohitegijat Apple AirPods-juhtmeta klapid ning kumbki topib ühe endale kõrva. Siis üks tipib telefoniekraanile vajaliku teksti ja laseb telefonil selle kõneks muuta (levinud funktsioon text-to-speech), mida siis nii ütleja kui abivajaja kõrvas kuulevad.

Videos muudab teksti kõneks populaarne tõlketarkvara Google Translate, aga põhimõtteliselt saaks kasutada mistahes äppi, mis tekst-kõneks-võimalust pakub.

Vaevalt säherdune spikerdamiseviis peagi laialt levib, sest nutiseadme kasutamine on kontrolltööde ja eksamite ajal ilmselt kohe kahtlustäratav. Kui aga vihjesaatja ei viibi samas ruumis ning saab seega nutiseadme vabalt välja võtta, on tal raske teada, mille kohta kaaslane võiks abi vajada. Aga ikkagi... mida kõike tänapäeva noored välja ei mõtle!