Teadlased on juba mõnd aega viidanud, et meretemperatuurid on jõudsalt kasvamas. Värske teadusuuring kogus infot üle 3800 Argo projekti käigus ookeanidesse jäetud mõõtmispoidelt ning koondas ka laevade poolt läbi viidud mõõtmised.

Teadlased tõdevad, et nende mõõtmised puudutavad vaid vee ülemist kihti kuni 2000 meetri sügavuseni, kuid samas rõhutavad, et see on ka kiht, kus suurimad muutused toimuvad ning valdav osa mereolenditest elutseb.

"On oluline mõista, kui kiiresti asjad muutumas on," selgitas teadlasterühma juhtinud John Abraham Minnesota St. Thomase ülikoolist. "Võtmeks selle mõistmisel ongi just ookeanid, kuhu soojus lõppude lõpuks koguneb. Kui tahad mõista kliima soojenemist, tuleb uurida ookeaneid."

Tulemused näitavad üht suundumust - viimased viis mõõtmisaastat on ajaloo kõige kuumemad, sama saab öelda ka siis, kui venitada ajaraamistikku 10 aasta peale. Teadlaste sõnul on maailmamerre igal hetkel lisanduv soojus võrdeline sellega, kui igal inimesel oleks 100 mikrolaineahju ning need töötaks pidevalt. Varasemalt on teine teadlasterühm soojenemisprotsessi intensiivsust võrrelnud sellega, kui igal hetkel plahvataks viis Hiroshimale heidetud tuumapommi.

Soojem maailmameri toob kaasa ka ulatuslikult probleeme - suuremaid torme ja häireid veeringluses. Samuti on seetõttu oodata enam üleujutusi, põudasid, metsatulekahjusid ja teisi äärmuslikke ilmastikunähtusi. Kõrgemad veetemperatuurid on hävitavad ka mereolenditele. Kõige tipuks paisub soojenev vesi ning seega tõuseb ka veetase.

Teadlaste sõnul on nende mõõtmistulemused otseses suhtes kasvuhoonegaaside hulga kogunemisega. Perioodil 1987-2019 kasvas meredesse salvestuva soojuse hulk 4,5 korda kiiremini kui aastatel 1955-1986. Praegu olemegi olukorras, kus valdav osa maailmamere osadest on soojenemas.

"Kliima soojenemine on tõeline probleem ja see läheb ainult hullemaks," ütles Abraham. "See on ainult jäämäe tipp, kuid õnneks saame me midagi veel ette võtta. Vaja on energiat mõistlikumalt kasutada ja teha energeetikavallas otsuseid, mis mitmekesistaks meie allikaid. Meil on võimalik selles suhtes midagi teha," viitas Abraham vajadusele midagi probleemi suhtes ette võtta.

Seda, kui palju ookeanid eri osades soojenesid, vaata graafikalt!