Venemaa teaduste akadeemia esitas eelmisel aastal 541 teadusajakirjale nõude kokku 2528 akadeemilise artikli tagasi võtmiseks, kuid sel nädalal andis uurimiskomisjon teada, et hetkel on ajakirjadest eemaldatud vaid umbes 850.

Nõude taga on teadustöid uurinud komisjoni esindajate sõnul ebaeetilised avaldamispraktikad - plagieerimine ja kingitud autorlus. Näiteks on leitud juhtusid, kus mõni teadlane on ühe teadustöö puhul nimetatud selle kirjutajaks, teisel juhul aga mitte, mis viitab, et teadlaseid on lihtsalt suvaliselt osade tööde autoriteks märgitud.

Teatavasti on teadlaste puhul üheks staatuse sümboliks just see, kui nende töid on palju teadusajakirjades avaldatud, kuid mõned Venemaa teadlased on vist kahe silma vahele jätnud selle, et oluliseks peetakse ka seda, et tegemist oleks maineka ja usaldusväärse ajakirjaga.

Tuhandeid plagiaadikahtlusi

2019. aasta uuring näitas, et Venemaa teaduses on tähelepanuväärselt suur osa töödest avaldatud vaid kodumaistes teadusajakirjades, kus standardid on rahvusvahelistest teadusajakirjadest märkimisväärselt madalamad. See on kaasa toonud ka plagiaatide vohamise.

Suur osa plagiaadist aga poogitakse ka enne avaldamist välja. Näiteks Dissernet - projekt, mis on asutatud Venemaa teadusest plagiaadi ja võltsimise välja juurimisele, leidis 2018. aasta märtsis 150 000 teadustööd uurides vähemalt 4000 plagiaadikahtlust.

Teise plagiaadituvastusplatvormi Antiplagiati esindajad teatasid eelmise aasta septembris, et on avastanud vähemalt 70 000 teadustööd, mis on avaldatud mitmes teadusajakirjas, seejuures üks töö oli avaldatud koguni 17 erinevas kohas.

Ka teaduste akadeemia komitee kasutas plagiaadi tuvastamiseks tarkvara - kokku uuriti sadu teadusajakirju ning kahtlaste juhtumite puhul kontrollisid inimesed üle, kas tegemist on plagiaadiga või mitte. Samuti tuvastati samamoodi kahtlase autorluse juhtumeid.

541 teadusajakirjast, kuhu komitee oma tähelepanekud edastas, on täies mahus kahtlased teadustööd eemaldanud 263 ajakirja. Kokku on tähelepanekutele vastanud 390 väljaannet, millest mõned on osaliselt nõuetele vastanud või andnud põhjendusi, miks nõudeid täita ei saa.

Lisaks on ka kaheksa ajakirja, mis on konkreetselt öelnud, et nemad akadeemia pilli järgi tantsima ei hakka ning on keeldunud tööde eemaldamisest. Akadeemia on teinud ettepaneku nende teadusajakirjade andmebaasist eemaldamiseks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid