Teadlased rõhutavad seejuures, et probleemiks pole see, et 1851. aastal esmakordselt inimese keha baastemperatuuri määranud Carl Reinhold August Wunderlich vigu oleks teinud, vaid probleem on hoopis meis endis. Meie kehad muutuvad üha jahedamaks.

"Meie kehatemperatuur ei ole enam see, mis inimesed arvavad, et see on," ütles Stanfordi ülikooli teadlane Julie Parsonnet. "Enamik inimesi teab, et meie keha tavatemperatuur jääb 37 kraadi ligi, kuid see on vale."

Parsonnet ja ta kolleegid uurisid inimeste kehatemperatuuri läbi ajaloo kolme erineva andmehulga põhjal. Kõik kolm pärinevad Ameerika Ühendriikidest, perioodidest 1862-1930, 1971-1975 ja 2007-2017. Andmete analüüsimise tulemusel leiti, et erinevused keha baastemperatuuris olenevad inimese sünniajast. Teadlased oletavad, et need on tingitud meie elukeskkonna muutusest viimase 200 aasta jooksul, kuid ka sellest, et inimeste kehades on üha vähem põletikke.

"Füsioloogiliselt oleme me mineviku inimestest erinevad - meie elutingimused on muutunud, meie kodude temperatuur ja meie kokkupuude mikroorganismidega on teistsugune. Samuti on muutunud meie toitumine. Kõik see tähendab, et kuigi me arvame, et oleme inimarengu jooksul olnud üpris monomorfsed, oleme me tegelikult ikkagi füsioloogiliselt muutunud," selgitas Parsonnet.

Kui palju me siis muutunud oleme? Leiti, et 2000ndatel aastatel sündinud meeste kehade baastemperatuur on umbes 0,5 kraadi madalam kui 1800ndate alguses sündinud meestel. Naiste kehade soojuse erinevus 1890ndatel ja 2000ndatel aastatel sündinud naiste võrdluses oli umbes veerand kraadi. Nende tulemuste põhjal arvutasid teadlased välja ka valemi, mille põhjal tulevikus kehatemperatuuri muutust saab ennustada - iga järgmise sünnikümnendiga väheneb inimeste kehade baastemperatuur 0,03 kraadi võrra.

Kuigi teadlased on kindlad, et kehade jahenemine on toimumas, viitavad uuringutulemused ka sellele, et normaaltemperatuur sõltub paljudest teguritest - vanusest, kellaajast ja soost. Kõiki neid leide üritatakse tulevikus arvesse võtta, et leida normaalse kehatemperatuuri arvutamise valem, mida saaks rakendada kõikide inimeste puhul.