Saab päris hästi kindlasti. Siin poleks üldse probleemi! Nii-öelda uuseesti keele alguseks arvataksegi 18. sajandi algust. Meie suured teosed, mis sellest ajast on –kas või Piibli esmatrükk aastast 1739- selle keel on 90% tänapäeva eesti keel.

Aga kas tänapäeva eestlane saaks aru 13. sajandi eesti keelest? Siis võiks öelda, et ainult osaliselt. Sest suur muutus eesti keeles toimus ikkagi keskaja lõpul ning uusaja algul.

Kuid 18. sajandi alguse eesti keelest saaks tänane eestlane aru küll. Muidugi eeldusel, et tegu on põhjaeesti keelega. Siin on murdetaust kahtlemata oluline. Kuid tänapäevane eesti kirjakeelne inimene saab 18. sajandi alguse põhjaeestlasest päris hästi aru. Kuid kui see on võru või setu keel, siis on see hoopis teine lugu.

*Pop(up)teadus on projekt, mille eesmärgiks on teadusliku teadmise populariseerimine ja ühtlasi tutvustada laiemale üldsusele eesti teadlasi, kes on leidnud tunnustuse akadeemilistes ringkondades. Kõik nad on oma eriala eksperdid. Pop(up)teadus on projekt teadusest ning inimestest, kes seda teevad.