USA uurimuse tulemused, mille raames kolme aasta vältel seirati 32 320 inimese tervisenäitajaid, annavad mõista, et e-sigarettide tarvitamisel ehk veipimisel on tugev seos tõsiste kopsuprobleemidega nagu emfüseem, krooniline bronhiit, astma ja krooniline obstruktiivne kopsuhaigus.

E-sigarettide tarvitajatel esines pärast kolme aasta möödumist mõni neist haigustest 1,29 korda tõenäolisemalt kui neil, kes veipimisest hoidusid.

Möönamisi on kopsuhaiguste valdavus e-sigaretitarvitajate seas väiksem kui tubakasuitsetajate seas, kuid seose ilmnemine vaid kolm aastat pärast tarvitamise alustamist on siiski murettekitav. Uurimus ilmus ennetusmeditsiini-ajakirjas The American Journal of Preventative Medicine.

„Kopsud on arenenud hingama õhku, mitte propüleenglükooli, taimset glütseriini, nikotiini, maitsestusaineid ja muud,“ osutas uurimuse juhtiv autor ja San Francisco California ülikooli tubakaregulatsiooni valdkonna professor Stanton Glantz. „Kemikaalid, mida veipimisel sisse hingatakse, kahjustavad kopse.“

Värske pikaajalise uurimuse tulemused pakuvad esimesi usaldusväärseid andmeid, mis seostavad e-sigarettide tarvitamist krooniliste kopsuprobleemidega. Varasemad uuringud on veipimise kopse kahjustavatele mõjudele viidanud vaid kaudselt.

Glantzi osutusel nõuab suitsetamise mõjude põhjalik uurimine umbes 20 aastat kestvat uuringut. Asjaolu, et muutused e-sigaretitarvitajate hingamiselundkonna tervises olid täheldatavad ainuüksi esimese kolme aasta jooksul, on tema sõnul väga murettekitav.

Veipijate kopsuhaigustesse haigestumise tõenäosus jäi antud uuringus siiski oluliselt madalamaks kui seni on täheldatud tubakasigarettide suitsetajate juures. Suitsetajate tõenäosus sama perioodi vältel kopsuhaigusse haigestuda oli 2,5 korda suurem kui e-sigaretipruukijatel.

Mitte eriti üllataval kombel osutusid kõige halvemateks nende inimeste tulemused, kes nii tarvitasid e-sigarette kui ka suitsetasid tubakat. Tolle allrühma esindajatel oli 3,3 korda suurem tõenäosus haigestuda kopsuhaigusse kui inimestel, kes olid hoidunud nii suitsetamisest kui ka veipimisest.

Uurijad avastasid, et 9,12% e-sigarettide pruukijatest suitsetasid uuringu lõppemise ajaks lisaks tubakasigarette. Sellega, kui inimesed alustavad e-sigareti tarvitamist suitsetamisest loobumise eesmärgil, kuid jäävad lõpuks nii suitsetama kui ka veipima, võib kaasneda täiendavaid riske.

Ehkki e-sigaretid võivad lühemas plaanid olla ohutumad ja ei pruugi tarvitamisel organismi viia sadu toksilisi kemikaale, mida põletatavad tubakatooted sisaldavad, võib pikaajalise veipimisega kaasneda isegi rohkem probleeme.

„Kogu e-sigarettide teemaline debatt on sõnastatud must-valgelt, võtmata arvesse seda, kuidas inimesed tegelikult käituvad: s.t, suurem osa e-sigarettide tarvitajatest jätkab sigarettide suitsetamist. See, et nad nii teevad, on nende tervisele kahjulikum,“ rõhutas Glantz.

Inimeste jaoks, kes ei suitseta tubakasigarette, kuid ei soovi ka elektroonilisest sigaretist loobuda, prognoosib uurimus kopsukahjustuste-küllast kaugemat tulevikku.

Rahvastikurühm, kelle kanda jääb ilmselt suurem osa nendest pikaajalistest mõjudest, on (vähemalt USA-s) teismelised, kes on hakanud üha arvukamalt veipima. USA riikliku haiguste ennetamise ja ohjeldamise keskuse CDC hinnangul tarvitab e-sigaretti juba iga neljas Ühendriikide keskkooliõpilane.

Taolistest harjumustest on keeruline loobuda. E-sigaretid sisaldavad ikkagi sageli nikotiini, mis on sama sõltuvusttekitav kui tubakasigaretid.

Eraldiseisev uurimus, mis ilmus samuti ajakirjas American Journal of Preventive Medicine, näitas, et rohkem kui 14 000 teismelisest koosneva valimi seas kasutas 75,1% e-sigarettide tarvitajatest tooteid, mis sisaldasid kas nikotiini või kanepi mõjuainet THC-d.

[HILJEM LISATUD] Artiklile reageeris E-sigareti Kaupmeeste Liit, mis lisab omapoolse kommentaari:

"Hoolimata järeldustest ei ole ristlõike analüüsid kunagi väga täpsed. Analüüside põhiprobleem on see, et pole selge, kas e-sigarettide ja sigarettide samaaegne tarbimine või sigarettidelt e-sigarettidele üleminek oli juba põhjustatud terviseprobleemide tagajärg või eelnes elumuutus tagajärgedele.

Ka pikaajaliste uuringute puhul pole kaetud palju olulisi asepkte ja riskitegureid ning arvestatud inimeste harjumusi, sõltuvuse intensiivsust ja suitsetamise pikkust, mis avaldavad tulemustele arvestatavat mõju."

Mitmete terviseekspertide kriitika Forte artikli aluseksolevale uuringule leiab veebis. Sellel tugineb ka E-sigareti Kaupmeeste Liidu kommentaar.