Rahvusvaheline uurimisrühm on nüüdseks avastanud, et need metallid vabanevad ja talletuvad enne kalade paaritumist nende reproduktiivorganitesse. Eelkõige emasloomade munarakkudesse, kirjutas Forskning & Framsteg.

Angerjad paarituvad elus ainult ühe korra ja eranditult kõik angerjad teevad seda Sargasso meres, mis on osake Atlandi ookeanist. Teekond sinna on pikk ning teel kaotavad nad suure osa oma lihasmassist ning nende luustik muundub.

See ümbervormumine võimaldab vabastada reisi jaoks vajaminevat energiat ning seada reproduktiivorganid paaritumiseks valmis. Selline muundumine on eriti oluline emaskaladele ja just selle protsessi käigus satuvadki mürgid nende munarakkudesse.

Angerja maimud sünnivad Sargasso meres ja rändavad merehoovuste abil Euroopasse. Euroopa rannikule välja jõudvate noorangerjate arv on alates 1980. aastatest vähenenud 90 protsenti. Uue angerjate uuringu autorid usuvad, et kaladest leitud mürkained võivadki olla noorangerjate arvu kahanemise põhjustajaks.