Kui toimunud on raske autoavarii ja inimesed on saanud viga, on esmatähtis nende elude eest võidelda. Kiirabi viib kannatanud haiglasse ning sõidukitega jääb kohapeal tegelema PPA. Hannes Kullamäe selgitab, et juhul kui auto on vaja teisaldada politsei parklasse, tellitakse läbi juhtimiskeskuse tõstuk, mis sõiduki kohale transpordib. Sõiduki omanikule saadetakse vastav teatis.

“Kui politsei teisaldab sõiduki parklasse, siis saadetakse ka autoomanikule vastav teatis, et auto on parklas ja kust selle kätte saab,” selgitab Kullamäe. Sõiduki omanik saab ka ise uurida, millisesse hoiukohta tema sõiduk teisaldati. PPA annab infot numbril 612 3000 tööpäevadel (E-R) kell 8-19. Seega on aega volilt, et auto üles leida. Võib helistada ka Häirekeskuse lühinumbril 112, aga seda ei soovita, sest samal ajal võib kellelgi olla tõsine vajadus abi kutsuda.

Millistel asjaoludel jäetakse auto kauemaks parklasse?

Avarii põhjuste ja põhjustajate selgitamine võib võtta aega, aga kui kaua? Iga sündmus on erinev, kuid kõik sõltub kui palju on politseil infot juhtunu kohta. Aega võivad võtta erinevad ekspertiisid, et välja selgitada juhtunu asjaolud. Kindlasti ei hoita sõidukit kaua kinni, kui kogu info õnnetuse asjaoludest on olemas.

Kui kaua autot parklas hoitakse, millised kulud kaasnevad ja mis juhtub kui omanik ei reageeri?

Auto parklas hoidmise aeg sõltub menetlusest ja menetlustoimingute vajadusest. Menetlusvajadusel lõppedes hoitakse autot parklas veel kuni 60 päeva. Kui sõidukile peale 60 päeva järgi ei tulda, siis saadetakse omanikule veel meeldetuletus ja kui omanik sellele ka ei reageeri, siis sõiduk läheb hävitamisele või müüki.

Kui omanik tuleb sõidukile järgi, siis tuleb sõiduki eest tasuda teisalduskulu. Autoomanikul tuleks kindlustusest uurida, kas poliis katab ka sõiduki teisaldusega seotud kulud.

Kui auto seisab PPA parklas, siis kes teavitab kindlustusseltsi ja lepib kokku sõiduki ülevaatamise aja?

Kindlustuse teavitamine on liiklusõnnetuse osaliste rida ja kui kindlustusfirmal tekib küsimusi, siis nad teevad päringu politseisse.

Kui avarii põhjustaja on ise ainus kannatanu, siis kas tal tuleb ikkagi tasuda ka trahv kui õnnetus juhtus näiteks valesti valitud sõidukiiruse tõttu?

Kõik sõltub menetlusest ja selle asjaoludest, vastavalt menetlusele kujuneb ka seisukoht. Siin ei ole ühtset ja konkreetset mustrit kuidas politsei käitub ja kes saab karistada. Sellele küsimusele saab vastata siis, kui on teada kõik asjaolud – juhtumisõiguse olemasolu, kas sõiduki juht oli kaine või mitte, varasemad karistused jpm.

Kokkuvõtteks

PPA-l on autosid teisaldades kindel kord. Auto omanikku teavitatakse sõiduki asukohast ning kui menetlusega on ühel pool, saab auto parklast kätte. Olukorda, et keegi hävitab auto omaniku teadmata ei teki, juhul, kui auto omanik ise oma sõiduki vastu huvi tunneb.

Vastavalt liiklusseadusele hüvitab sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise, seal hoidmise ja valvamise kulud selle juht, omanik või valdaja. Täpse sõiduki teisaldamise hinna saab teada parklast.

Sõiduki valvega hoiukohta või politseiasutusse toimetamise ning seal hoidmise ja valvamise kulude määrad ning kulude hüvitamise korra on kehtestanud Vabariigi Valitsus oma 09.01.2015 määrusega nr 4.

Millistel asjaoludel võib juhtuda, et auto kohta info õige inimeseni ei jõua? Üks võimalus on näiteks kui registris on jäetud omanikuvahetuse kohta märge tegemata. Alt võivad vedada ka vananenud kontaktandmed. Seega on mõistlik aeg-ajalt riigiportaalis kontaktandmed üle vaadata ja vajadusel värskendada. Ka peaks .eesti domeeniga e-maili, mis igale kodanikule väljastatud, siduda mõne igapäevaselt toimiva e-maili aadressiga.

Ja nagu ülal ka viidatud: kui on juhtunud avarii ja sõiduki asukoht selle teisaldamise järel on müsteerium, saab ise PPA-st järele küsida, kuhu see viidi ja millal järele tulla võib. Telefoninumber 612 3000 on tööpäevil avatud.